niedziela, 19 maja 2024

Nowi radni zaprzysiężeni. Ile zarobią w tej kadencji? Ile wynosi dieta radnego?

Udostępnij

Ile wynosi dieta radnego gminy, miasta a ile dieta radnego powiatu czy województwa? Czy politycy samorządowi mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie za wypełnianie mandatu? Sprawdzamy stawki obowiązujące w 2024 roku.

Ile wynosi dieta radnego?

Radni, których wybraliśmy, mają reprezentować nasze interesy. Radny ma obowiązek: brać udział w sesjach rady, w posiedzeniach komisji oraz np. przyjmować postulaty mieszkańców i prezentować je radzie. Radni mają też kilka przywilejów.

Po pierwsze, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mają wypłacane co miesiąc diety. Po drugie, nie można ich zwolnić z dotychczasowego miejsca pracy bez zgody rady, w której zasiadają.

Diety wypłacane są na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym, a jej wysokość ustalana była uchwałami rady gminy. Jednym słowem – radni sami sobie mogli ustalić wysokość diety, którą gmina im musiała wypłacać.

Czytaj też: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 [KANDYDACI, ZASADY]

Ile wynosi dieta radnego w 2024 roku

Radni dostają diety za aktywność związaną z realizacją mandatu. Dieta przysługuje nie tylko za udział w sesjach ale i w pracach komisji. Ma też rekompensować czas poświęcony np. na spotkania z mieszkańcami. Maksymalna kwota diety radnego nie może przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 rok to 1789,42 złotych.

Maksymalna dieta jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy:

 • gmina z co najmniej 100 tysiącami mieszkańców – maksymalna dieta w 2024 r. to 4294,61 zł,
 • gmina z liczbą mieszkańców między 15 a 100 tysięcy – limit ustalony jest na 75%, czyli w 2024 roku to 3220,96 zł,
 • gmina z liczbą mieszkańców poniżej 15 tysięcy – limit ustalony jest na 50%, czyli w 2024 roku to 2147,31 zł.

W przypadku radnych powiatu maksymalna dieta to:

 • 3 006,23 zł w powiatach, w których mieszka do 60 tysięcy osób
 • 4 294,61 zł w powiatach, w których mieszka powyżej 120 tysięcy osób.

Dla radnych sejmików wojewódzkich maksymalny poziom diety to 4294,61 zł (bez względu na liczbę mieszkańców województwa).

Czytaj też: Małgorzata Grabarczyk przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego

Ile wynosi dieta radnego Rady Miejskiej w Łodzi?

Stawki poszczególnych radnych są uzależnione od funkcji, jakie radny pełni w radzie. I tak:

 1. przewodniczący rady miejskiej – 100% maksymalnej diety,
 2. wiceprzewodniczący rady miejskiej – 100%,
 3. członkowie trzech komisji – 90%,
 4. członkowie komisji skarg, wniosków i petycji – 90%,
 5. członek dwóch komisji – 70%,
 6. członek jednej komisji – 40%,
 7. radny bez komisji – 15%.

Przewodniczący klubu, przewodniczący komisji (ale nie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady miejskiej) dostają dodatki w wysokości 10% od kwoty obliczonej w punkcie 3. Taki sam dodatek do diety dostaje radny, który jest członkiem więcej niż trzech komisji (nie może jednak radny wtedy pobierać dodatku „kierowniczego”).

Czytaj też: Bartosz Domaszewicz przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi. Rozłam w koalicji


Źródła:

 

Komentarze Facebook

Skomentuj

Wpisz komentarz!
Podaj swoje imię

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości