wtorek, 21 maja 2024

Dron Politechniki Łódzkiej zbada powietrze nad Łodzią

Udostępnij

Powietrze nad Łodzią nierzadko jest przesycone groźnymi zanieczyszczeniami. Politechnika Łódzka postanowiła sprawdzić, jakie dokładnie mamy powietrze nad Łodzią. A wykorzysta do tego drona. Pomiary jakości powietrza będą wykonywane w kilku lokalizacjach.

Czym oddychamy

Jakość powietrza atmosferycznego i poziom jego zanieczyszczenia w każdym miejscu na świecie są bezpośrednio powiązane z tym, co robi człowiek. Wzrost produkcji przemysłowej, większe zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną czy brak odpowiednich zabezpieczeń w fabrykach są główną przyczyną pogorszenia się jakości powietrza.

Dziś najgroźniejszymi zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery są: ditlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i zanieczyszczenia pyłowe, czyli PM2.5 oraz PM10.

Podwyższone poziomy tych substancji spowodowane są głównie tzw. niską emisją. A na nią z kolei składają się m.in. transport samochodowy, stare piece grzewcze lub brak „korytarzy przewietrzania miast”.

Dron zbada powietrze

Politechnika Łódzka postanowiła zbadać powietrze nad Łodzią. Naukowcy wykorzystają do tego mobilną aparaturę pomiarowo-próbkującą,  wyposażoną w sensory zanieczyszczeń. A badaniu pomoże dron, który jest przystosowany do przenoszenia takiej aparatury. 

Program „Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej” zakłada serię pomiarów na określonych terenach w mieście oraz późniejszą ich analizę. Prace mają potrwać do końca 2020 roku.


Cichowicz robert politechnika łódzka

Dr inż. Robert Cichowicz z dronem wykorzystywanym do pomiarów jakości powietrza/Politechnika Łódzka

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości