piątek, 14 czerwca 2024

Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej uchwalono projekt ws. utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i podjęto decyzję o wsparciu finansowym dla szpitala

Udostępnij

Kwietniowa Sesja Rady Miejskiej przyniosła kolejne ważne decyzje

XXXIII Sesja Rady Miejskiej przeprowadzona w trybie online już po raz kolejny z powodu pandemii COVID-19 rozpoczęła się tradycyjnie od sprawdzenia obecności. Kworum wykazało, że w obradach bierze udział 21 radnych, a zabrakło jedynie radnego Ireneusza Kępy i radnej Małgorzaty Pagieły, który później dołączyli do głosujących, ale z kolei zabrakło przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Wysockiego.

Po ustaleniu porządku obrad jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa Elwira Antońska, która bardzo dokładnie i szczegółowo zdała raport o stanie oświaty w roku ubiegłym.

Następnie Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie Paweł Woźniak przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za 2020 rok. Ponadto załączono też zestawienie wykonanych wydatków w 2020 roku w rozbiciu na obiekty Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, o które ustnie wnioskował radny Mirosław Mielus w trakcie posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w dniu 27 kwietnia.

Później poddano pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie po wcześniejszym przedstawieniu przez Dyrektora Promocji, Kultury i Sportu Jakuba Kołodziejczyka informacji o zmianie adresu siedziby Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie na ul. Sportową 3, gdzie mieści się Stadion Miejski, a także o przekazaniu do MCS w Bełchatowie obiektu sportowego pumptrack przy ulicy Turkusowej na osiedlu Binków w Bełchatowie. Wszyscy zebrani radni głosowali „za”.

W kolejnym punkcie Iwona Nowak Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedłożyła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Miasta Bełchatowa przygotowaną w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pozytywnie 21 głosami „za” przy nieobecności radnych: Ireneusza Kępy i Łukasza Cieślaka rozpatrzono projekt uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa w rejonie zbiegu Alei Włókniarzy i ulicy Lipowej – „Cmentarz”. Wszelkie szczegóły w tej sprawie przedstawiła Dorota Kupska, która jest Głównym Specjalistą ds. planowania przestrzennego.

Bardzo ważny był punkt ósmy w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Rozmawiano i głosowano w nim nad wyrażeniem zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jej zadaniem będzie budowanie tanich mieszkań na wynajem, które pozwolą na zwiększenie możliwości zakupu nieruchomości przez osoby o średnich dochodach.

– Zdajemy sobie sprawę, że przed nami dużo pracy, zrobimy jednak wszystko, aby w naszym mieście powstały kolejne mieszkania. To wymierne korzyści dla bełchatowian, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. kosztów budowy lokalu. W relatywnie krótkim czasie będą oni bowiem mieć szansę dojścia do własności bez konieczności zaciągania kredytu ~ Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa

O idei Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej pisaliśmy więcej w artykule pt. „W Bełchatowie powstaną tanie mieszkania. To efekt rządowego programu

Radni miejscy 20 głosami „za” przegłosowali tę uchwałę. Wstrzymali się od decyzji „za” lub „przeciw” radni: Arkadiusz Rożniatowski, Grzegorz Siedlecki i Włodzimierz Kula. W kolejnym punkcie obrad stosunkiem 19 głosów „za”, 3 „wstrzymuję się” i nieobecności radnego Pawła Koszka upoważniono także prezydent Bełchatowa Mariolę Czechowską do złożenia wniosku o wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w spółce. 3 mln złotych z Ministerstw Rozwoju, Pracy i Technologii mogą być kluczowe dla rozpoczęcia inwestycji.

Później głosowano nad zmianami w budżecie Bełchatowa na 2021 rok oraz nad Wieloletnią Prognozą Finansową naszego miasta. W obu przypadkach 19 radnych głosowało „za”, a do grona wstrzymujących się od głosu radnych Koalicji Obwyatelskiej dołączył radny Grzegorz Gryczka.

Zdecydowano, że bełchatowski magistrat wesprze Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie kwotą 400 tysięcy złotych, która ma być przeznaczona na specjalistyczny sprzęt dla nowo powstałego pododdziału chirurgii onkologicznej. Dzięki tej pomocy uda się zakupić aparaturę do diagnostyki i leczenia raka piersi pn. „mammotom” oraz aparat USG i kriostat.

Ostatnie punkty XXXIII Sesji Rady Miejskiej dotyczyły tradycyjnie już informacji z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji, informacji przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji oraz informacji z działalności prezydent Bełchatowa i Urzędu Miasta za okres od ostatniej sesji.

 

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

What do aliquam sed fringilla e skuteczni : darmowe metody zdobywania klientów. Ioc – nowy partner produkcyjny dla twojej marki.