sobota, 18 maja 2024

Kolej Dużych Prędkości w Łódzkiem. Wybrano wariant południowy

Udostępnij

Po kilkumiesięcznych analizach i przeprowadzeniu konsultacji społecznych zapadła decyzja. W środę (17 czerwca) prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformował, że wybrano południowy wariant KDP dla województwa łódzkiego. Ta decyzja oznacza, że Łódzkie zyska znacznie więcej ma komunikacyjnej rewolucji, niż zakładano każdym z wariantów.

Wariant południowy KDP

Wybrany wariant komunikacyjny oznacza, że szybka kolej ominie Konstantynów Łódzki i Lutomiersk. W zamian podłódzkie miejscowości mają zyskać ponownie sprawne połączenie tramwajowe ze stolicą województwa.

Były zgłaszane wątpliwości czy jest to rozwiązanie optymalne. Po protestach mieszkańców ustaliliśmy z marszałkiem Schreiberem, że od dziś pracujemy tylko nad wariantem południowym, według którego KDP omija Konstantynów. MIKOŁAJ WILD, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Równolegle marszałek województwa łódzkiego ogłosił odbudowę linii tramwajowej, która ze względu na fatalny stan torowiska i sieci została zawieszona.

Udało nam się osiągnąć kompromis, czyli możliwość skomunikowania Łodzi i Konstantynowa poprzez tramwaj aglomeracyjny. GRZEGORZ SCHREIBER, Marszałek Województwa Łódzkiego

Centralny Port Komunikacyjny ma być węzłem przesiadkowym między Łodzią a Warszawą. Ma dać ożliwość wymiany pasażerów różnych typów transportu: lotniczego, kolejowego i drogowego. Dzięki budowie Kolei Dużych Prędkości, pociągi między Łodzią i Centralnym Portem Komunikacyjnym będą mogły jeździć z prędkością nawet 250 km/h.

Tramwaj do Lutomierska i Konstantynowa

Linia tramwajowa z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego została otwarta w grudniu 1910 r., kiedy to tramwaj GE58 „Berlinka” wyjechał z zajezdni Brus w Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Ponad rok temu linia została zlikwidowana, co było pochodną jej złego stanu technicznego. Dowodem na to, jak ważne było to połączenie dla mieszkańców Konstantynowa, jest ustawiony w centrum miasta… pomnik linii 43, a konkretnie zabytkowy wagon 2N2.

Pierwsze pociągi do Centralnego Portu Komunikacyjnego mają dotrzeć w 2027 roku. Wtedy też zaplanowano uruchomienie z CPK połączeń lotniczych. Prawdopodobnie do tego czasu uda się również odbudować połączenie tramwajowe Łodzi z Konstantynowem Łódzkim i Lutomierskiem.

Nie chciałbym składać takiej deklaracji, jest na to za wcześnie. Chciałbym jednak, by tramwaj wrócił jak najwcześniej. GRZEGORZ SCHREIBER

Aby inwestycję tramwajową udało się przeprowadzić potrzebna jest jeszcze wola samorządu lokalnego, przede wszystkim władz gminy Lutomiersk. Dotychczas wójt gminy deklarował chęć współpracy i był zainteresowany odbudową połączenia tramwajowego z Łodzi, jednak nie ustalono jeszcze podziału kosztów.

Decyzja o przeprowadzeniu Kolei Dużych Prędkości w wariancie południowym dopiero otworzyła drogę do ponownych negocjacji dotyczących budowy połączeń tramwajowych w całej łódzkiej aglomeracji.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości