poniedziałek, 27 maja 2024

Umowy o dzieło w Łódzkiem na 7. miejscu. Najczęściej na jeden i osiem dni

Udostępnij

Nic się nie zmieniło – pracodawcy w Łódzkiem chętniej podpisują umowy o dzieło, niż dają etat czy innego typu kontrakt. Łódzkie zajmuje 7 miejsce pod tym względem w kraju. Na pierwszym jest mazowieckie. Umowy o dzieło najliczniej były podpisywane w Łodzi i w Tomaszowie Mazowieckim.

Umowy o dzieło w Łódzkiem

W naszym województwie w 2023 roku najwięcej umów o dzieło było zawieranych w zakresach działalności: profesjonalnej, naukowej i technicznej, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączającej motocykle, działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją, informacją i komunikacją.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie miała nowy zarząd. Poprzedni został odwołany

Od 1 stycznia do 31 grudnia umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tysięcy podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 97 procent wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tysiące. Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD.

W 2023 r. złożono do ZUS nieco więcej formularzy RUD niż w 2022 r. (o 50,5 tys.) jednak zgłoszono na nich nieco mniej umów o dzieło (o 81,7 tys.). Największa liczba zgłoszonych umów była w kwietniu – 162,3 tys. Najmniejsza wpłynęła natomiast w lutym – 86,0 tys. – poinformował wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Praca w Łódzkiem – dla kogo?

Umowy o dzieło w 2023 roku najczęściej zawierane były z mężczyznami – stanowili oni 52,21 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni.

Zamykają fabrykę niedaleko Łodzi. Setki osób stracą pracę

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji J – informacja i komunikacja 87,6 tys. wykonawców (20,37 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79,1 tys. wykonawców (18,38 proc.), R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57,2 tys. wykonawców (13,30 proc.), P – edukacja – 53,8 tys. wykonawców (12,51 proc.), S – pozostała działalność usługowa – 48,2 tys. wykonawców (11,21proc.).

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Blisko 7 procent wszystkich umów o dzieło to umowy zawierane z cudzoziemcami.  Najczęściej z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65, Rosji – 2,57 proc., Hiszpanii – 2,06 proc., Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.

Praca w Łodzi. Fabryka szuka pracowników. Przejęła produkcję z Wielkiej Brytanii

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości