W Łodzi powstanie centrum zajmujące się badaniami molekularnymi chorób cywilizacyjnych. Uniwersytet Medyczny dostał ponad 40 milionów złotych dotacji na inwestycję. Budowa kompleksu najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz już się rozpoczęła i potrwa do końca 2021 roku.

Nowoczesne laboratoria do badań

Projekt MOLecoLAB zakłada budowę nowoczesnego budynku pasywnego w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi. Budynek ma mieć ponad 4 tys. metrów kwadratowych.

Laboratoria wykorzystane będą do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowania innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych. Ma być także realizowania współpraca z przemysłem na poziomie krajowym i międzynarodowym.

W projekt zaangażowani są specjaliści z zakresu genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, mechatroniki, bioinformatyki oraz konsultanci medyczni.

MOLecoLAB został zaprojektowany jako kompleks modułów laboratoryjnych podzielonych funkcjonalnie:

  • moduł laboratoryjny metabolomu chorób cywilizacyjnych
  • moduł laboratoryjny oceny skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków
  • moduł laboratoryjny oceny biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów

Koszty projektu to 60 mln zł. Dofinansowanie z RPO województwa łódzkiego wynosi 41,6 mln, a wkład własny uczelni to 18,4 mln.