wtorek, 21 maja 2024

W remontowanych kamienicach nie tylko mieszkania komunalne. Powstanie 87 tzw. lokali chronionych

Udostępnij

Rewitalizacja w Łodzi to nie tylko lokale komunalne. Dzięki wyremontowaniu starych kamienic będzie można utworzyć kilkadziesiąt lokali przeznaczonych na funkcje społeczne. A w związku z tym zasoby komunalne powiększa się w przyszłym roku o 87 takich mieszkań.

Dla potrzebujących bardziej

Co oznacza lokal dla funkcji społecznej? Chodzi między innymi o mieszkania chronione dla wychodzących z pieczy zastępczej, lokale dla niepełnosprawnych, punkty pracy socjalnej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice czy domy dziennego pobytu.

Dziś rewitalizacją obszarową w Łodzi objętych jest 30 kamienic i to w nich w pierwszej połowie przyszłego roku powstaną takie lokale. Dodatkowo oddanych zostanie 355 mieszkań komunalnych.

Niebawem do użytku oddana zostanie m.in. nieruchomość przy ul. Gdańskiej 8, gdzie będzie filia Biblioteki Miejskiej i mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

Specjalnie przystosowane

Z kolei przy ul. Narutowicza 4 i Tuwima 33/35 powstaną mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej, czyli osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. A przy ul. Tuwima 46 i Gdańskiej 8 będą też dwie kolejne filie Biblioteki Miejskiej.

Mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej zostały zaprojektowane specjalnie do pełnienia swojej funkcji, np. w domu przy ul. Narutowicza 4 będą to trzy połączone ze sobą kawalerki. Każdy z lokatorów będzie miał swoją własną przestrzeń, o którą się troszczy i utrzymuje, będzie też pomieszczenie wspólne. Pieczę nad lokalami i ich mieszkańcami sprawować będą organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

mówi EWA GRABARCZYK, kierownik oddziału ds. działań społecznych z biura ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

Mieszkania chronione w Łodzi funkcjonują dziś tylko przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi je też Fundacja im. Joanny Bednarczyk. Jest ich jednak zbyt mało w stosunku do potrzeb.

W przyszłym roku – według planów – przybędzie 15 takich lokali i po raz pierwszy będą one w zasobach mieszkaniowych miasta.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości