wtorek, 21 maja 2024

Radni miejscy znów głosowali online. Co uchwalono?

Udostępnij

XXXII Sesja Rady Miejskiej ponownie odbyła się w formie online, a radni głosowali projekty uchwał zdalnie. W trakcie czwartkowych obrad, które trwały blisko 4,5 godziny podjęto kilka ważnych decyzji m.in. na temat modernizacji alei kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy wsparcia finansowego dla bełchatowskiej policji.

Radni ponownie spotkali się w wirtualnej rzeczywistości

XXXII Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od zabrania głosu przez radnego Arkadiusza Rożniatowskiego. Przewodniczący bełchatowskiej Platformy Obywatelskiej, który poinformował o opuszczeniu przez radnego Marcina Rzepeckiego szeregów partii.

Następnie prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 13 projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa. Radni bez problemu zgodzili się na zmianę w porządku obrad i później rozpoczęto już realizowanie punktów sesji zgodnie z kolejnością.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wysocki oddał głos Pawłowi Złotowskiemu, zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie, który przedstawił sprawozdanie z działalności formacji mundurowej za 2020 rok. Do treści tego pisma miał sporo uwag radny Rzepecki, ale po raz kolejny w trakcie Sesji Rady Miejskiej nie brakowało problemów w połączeniu sieciowym przez co były problemy z nawiązaniem połączenia, czy dźwiękiem, a od momentu rozpoczęcia sesji do zakończenia punktu trzeciego minęła godzina.

Poinformowano, że służba strażaków miejskich była pełniona 24/7 i wykonywano należyte działania. Strażnicy w ciągu 2020 roku odnotowali:

  • 13 tysięcy 807 interwencji (10 tysięcy 441 – działania własne, 3 tysiące 366 – działania na podstawie zgłoszeń mieszkańców),
  • 123 mandaty karne na sprawców wykroczeń na kwotę 22 tysiące 320 złotych,
  • 28 wniosków o ukarani do Sądu Rejonowego w Bełchatowie,
  • 8 ujawnionych przestępstw,
  • 34 osoby ujęte i przekazane KPP w Bełchatowie,
  • 2671 pouczeń.

Ponadto Straż Miejska w Bełchatowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego głównie angażowała się w dostarczanie żywności, maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji, czy sprawdzanie ośrodków dla bezdomnych w czasie panującej pandemii koronawirusa.

https://www.facebook.com/belchatow/posts/5732726120124186

W kolejnym punkcie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Ma to być kwota w wysokości 60 tysięcy złotych, która będzie rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, który realizują w zakresie służby prewencyjnej na terenie Bełchatowa, gdzie istnieje największe zagrożenie dla mieszkańców. To będzie kolejny rok z rzędu, gdzie bełchatowski magistrat decyduje się na takie wsparcie finansowe dla KPP w Bełchatowie.

Wszyscy radni w głosowaniu byli „za” przyjęciem uchwały, a tylko nieobecny Paweł Koszek nie oddał głosu.

Również wszyscy radni głosowali „za” uchwaleniem projektu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021.

W szóstym punkcie radni miejscy debatowali nad przyjęciem od Powiatu Bełchatowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Chodziło o przejęcie w zarząd miejski al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wszyscy radni byli „za” i dzięki temu bełchatowski magistrat przy wsparciu finansowym od powiatu ogłosi przetargi  wykona nakładkę powierzchni na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Pułku Strzelców Poleskich.

Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 400 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy złotych przekaże miasto Bełchatów. Prace mają się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

TUTAJ można obejrzeć zapis wideo z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

W punkcie 7 pod głosowanie poddano projekt zmiany uchwały Nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. W tym temacie sporo do powiedzenia mieli radni: Włodzimierz Kuliński, Grzegorz Gryczka, Grzegorz Siedlecki oraz Mirosław Mielus, który jest dyrektorem Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, gdzie również funkcjonuje lodowisko.

Radny Mielus złożył wniosek o dodanie do regulaminu:

  • na tafli lodowiska może przebywać regulaminowo maksymalnie 50 osób wyłącznie w butach na łyżwach,
  • drugi punkt korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna wyposażonego w łyżwy,
  • dla dzieci w wieku 8-13 lat dopuszcza się możliwość korzystania z lodowiska bez opieki pod warunkiem obowiązku jazdy w kasku ochronnym.

„Za” było 13 radnych, 8 głosowało „przeciw”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Z kolei w głównym punkcie 18 radnych głosowało „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”.

W kolejnych punktach zdano raporty dotyczące zadań z zakresu promocji, które zostały wykonane w ubiegłym roku oraz realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na 2020 rok. Przedstawiono też sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za miniony rok, a także z przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2017-2020.

Następnie uchwalono 18 głosami „za” przy braku jednego głosu i przy 4 radnych wstrzymujących się projekt uchwały Rady Miejskiego w Bełchatowie w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa.

W kolejny głosowaniu w tym samym stosunku głosów uchwalono projekt uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa.

Z kolei projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok również został przegłosowany 19 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymuję się” oraz jednym radnym nieobecnym.

Przeczytaj także:

W Bełchatowie powstaną tanie mieszkania. To efekt rządowego programu

Odrestaurowane stacje naprawy rowerów są gotowe do użytku

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości