sobota, 18 maja 2024

Politechnika Łódzka napromieniuje maseczki ochronne

Udostępnij

Politechnika Łódzka w projekcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z radiacyjną sterylizacją masek ochronnych. Naukowcy sprawdzają czy możliwe jest sterylizowanie masek przy użyciu promieniowania jonizującego.

Politechnika Łódzka i Agencja Energii Atomowej

Profesorowie Politechniki Łódzkiej zwracają uwagę, że po wybuchu pandemii koronawirusa powstało pytanie, czy komercyjnie dostępne typowe maski (jednorazowe) z włókniny polipropylenowej mogą być w razie potrzeby sterylizowane i używane wielokrotnie.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) postanowiła to sprawdzić. W testach wykorzystano promieniowanie jonizujące.

Agencja poprosiła pięć laboratoriów. Jednym z nich jest zespół z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej (MITR) na Wydziale Chemicznym PŁ. Cztery pozostałe laboratoria to ośrodki badań radiacyjnych z Francji, Izraela, Brazylii i Korei Południowej.

Badania wykonano nie tylko na gotowych maseczkach typu chirurgicznego. Na potrzeby projektu wytworzono włókninę polipropylenową, która jest zasadniczą warstwą filtracyjną w większości maseczek. Napromienienie prowadzono w różnych warunkach i dla różnych dawek, aż do dawki dwukrotnie wyższej od typowej dawki sterylizacyjnej.

Napromieniowane maseczki

Zbadano także, czy napromienienie ma istotny wpływ na strukturę chemiczną materiału filtrującego. Politechnika Łódzka przedstawiła wstępne wnioski z badań.

Zauważono, że napromieniowanie wiązką przyspieszonych elektronów prostych nie prowadzi do zauważalnych zmian strukturalnych i chemicznych. Napromienianie nie powoduje również istotnego pogorszenia właściwości użytkowych.

Stąd wniosek, że zwykłe maski ochronne mogą być sterylizowane radiacyjnie przy użyciu wiązki elektronów.

Zwracają uwagę, że w wyniku badań przeprowadzonych przez zagranicznych partnerów projektu okazało się, że, w odróżnieniu od badanych zwykłych masek, bardzo zaawansowane maski spełniające wymagania klasy FFP2/N95 niestety tracą po części swoje zdolności do filtrowania aerozoli.

Raport z przeprowadzonych na badań został dostarczony do IAEA i wejdzie w skład opracowania, które będzie udostępnione agendom rządowym 171 krajów. Na 21 maja planowana jest, organizowana przez Agencję, wirtualna konferencja na temat wyników tego projektu.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości