wtorek, 21 maja 2024

W łódzkich szkołach powstaną pracownie ekologiczne.

Udostępnij

Niemal każdego dnia słyszymy informacje o negatywnym oddziaływaniu człowieka na środowisko. Wzrost emisji CO2, topniejące lodowce, ocieplenie klimatu, rosnące góry śmieci – za te wszystkie zmiany odpowiedzialny jest człowiek. Do batalii o edukację ekologiczną i czyste środowisko przyłączyły się szkoły. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w całym województwie powstanie aż 88 specjalnych pracowni ekologicznych. Siedem z nich będzie zlokalizowanych w mieście Łódź.

Każda z placówek otrzymała dofinansowanie mieszące się w kwocie od 20 do 50 tys. zł. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zobowiązały się do stworzenia osobnej sali dydaktycznej przystosowanej do prowadzenia zajęć związanych z ekologią. Jedną z nich jest prowadzona przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty szkoła podstawowa Kornelówka-Przystań w Łodzi.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę prawie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dzięki temu oraz środkom własnym stworzymy unikatową salę dydaktyczną, w której będą odbywały się zajęcia z przyrody, biologii, czy chemii. Będą się w niej także odbywać wszelkie kółka przyrodnicze, a także lekcje z innych przedmiotów (np. z języka angielskiego), których bieżący temat będzie dotyczyć ekologii. JOANNA ŚWIĄTEK, dyrektor szkoły podstawowej Kornelówka-Przystań.

Pracownia będzie wyposażona w sprzęt audiowizualny (komputer, tablet, projektor), tablicę interaktywną oraz mobilny system ławek i krzeseł, który da nam swobodę ustawiania mebli w zależności od potrzeb nauczyciela. – dodaje Joanna Świątek.

Wyposażone pracownie ekologiczne

Pracownia dysponować będzie mapami, atlasami, planszami, zestawami doświadczalnymi, grami ekologicznymi oraz modelami (np. obieg wody w przyrodzie, model atomu, model sklepienia niebieskiego i układu słonecznego). Uczniowie będą mogli skorzystać z takich pomocy jak teleskop, mikroskop, lupy czy zestawy chemiczne doświadczalne. W pracowni powstanie także ogród wertykalny, w skład którego wchodzić będą rośliny z wszystkich kontynentów.

Do dyspozycji uczniów będzie ogródek ziołowy którym będą się zajmować – począwszy od siania i pielęgnacji roślin aż po naukę o właściwościach poszczególnych ziół i ich wykorzystaniu w życiu codziennym. Wiele z tych pomysłów to efekt zaangażowania grona nauczycielskiego, a w szczególności wicedyrektor szkoły Aleksandry Słabiak, która zadbała o interdyscyplinarność całego projektu.

Podobny projekt będzie realizowany w łódzkiej szkole podstawowej Scholasticus.

Ekologiczna pracownia wpisuje się w misję naszej szkoły, ponieważ od najmłodszych klas  staramy się by dzieci miały kontakt z działaniami proekologicznymi. Stawiamy na przybliżenie uczniom piękna otaczającego świata poprzez ukazanie złożoności natury. Prowadzimy kilka projektów,  w tym np.  „Zielona klasa pod chmurką” w ramach którego uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami przeprowadzą rewitalizację ogrodu szkolnego. W aspekcie społecznym umożliwi to zacieśnianie więzi rodzinnych oraz integrację szkolnej społeczności. KAMILA PAWLIKOWSKA, dyrektor szkoły podstawowej Scholasticus.

Ekologiczne pracownie w województwie łódzkim powstaną do końca grudnia 2020 r. Z pewnością przyczynią się one do poprawy świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji do lepszego dbania o najbliższe toczenie, a  dalej naszą planetę.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości