wtorek, 21 maja 2024

Amerykański raport o COVID-19

Udostępnij

Nieustannie służba zdrowia i inspekcja sanitarna skupiają uwagę na bezpośrednie reagowanie na rozwój pandemii w Polsce. Jednak niewiele zostaje czasu na planowanie długoterminowe i przewidywanie, jak będzie rozwijała się pandemia w Polsce w najbliższych 12-18 miesiacach.

Amerykański raport o Covid-19

W tej sytuacji z pomocą przychodzą naukowcy zza oceanu. Amerykański Czerwony Krzyż zwrócił się do The Millennium Project, założonego w 1996 roku a reprezentowanego w naszym kraju przez firmę 4CF, z prośbą o przeanalizowanie kluczowych zagadnień związanych z dalszym rozwojem pandemii.

Globalna firma została poproszona o przygotowanie alternatywnych  scenariuszy, pomocnych w planowaniu i bieżącym reagowaniu. Scenariusze te mogą być również pomocne ogółowi społeczeństwa i różnym interesariuszom do pełniejszego zrozumienia ogólnej sytuacji COVID.

Do współpracy zaproszono ekspertów i powstał amerykański raport o Covid-19. Trzy scenariusze rozwoju pandemii koronawirusa oparto na badaniach i doświadczeniu ponad 250 lekarzy, pracowników publicznej służby zdrowia, ratowników medycznych, ekonomistów i ekspertów w dziedzinie badań nad przyszłością w pięciu amerykańskich i międzynarodowych badaniach.

Oceniono też możliwe najlepsze, najgorsze i najbardziej prawdopodobne warianty rozwoju pandemii Sars-Cov-2 aż do stycznia 2022 roku. Badanie uwzględnia głównie perspektywy amerykańskie, które jednak mają istotne przełożenie na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce.

Najgorsze jeszcze przed nami

Wniosek z amerykańskiego raportu jest jeden: najpoważniejsze konsekwencje pandemii w obszarze zdrowia publicznego, gospodarki i psychologii społecznej jeszcze przed nami. Różnica pomiędzy najlepszymi i najgorszymi scenariuszami jest gigantyczna; wynik może zostać określony w ciągu najbliższych kilku miesięcy przez działania publiczne, w tym noszenie masek, dystans społeczny, mycie rąk i unikanie dużych zgromadzeń w pomieszczeniach.

Amerykański raport o Covid-19 jednoznacznie wskazuje, że nierozsądnym jest wiązanie wszystkich nadziei ze szczepionką, która ma zakończyć pandemię COVID-19. Pomimo to strategia w kraju, odpowiedzialne zachowanie społeczeństwa mogą radykalnie poprawić naszą sytuację.

Te scenariusze przedstawiają modelowe warianty rozwoju pandemii COVID019, nie tylko z perspektywy ekonomicznej czy medycznej, ale całościowo, tak aby ludzie mogli zintegrować dostępne w spójny obraz sytuacji. JEROME GLENN,
lider zespołu scenariuszy i Dyrektor Generalny The Millennium Project.

Kluczowe wnioski raportu koronawirusowego

Amerykański raport o Covid-19 nie odkrywa Ameryki. Wnioski, które z niego płyną są z jednej strony banalne, z drugiej – mogą uratować wiele istnień:

  • pandemia zwiększa nierówności w sferach społecznych;
  • należy rozszerzyć systemy wsparcia psychologicznego;
  • trzeba zagwarantować większe wsparcie dla osób bezdomnych, bezrobotnych i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

Te trzy scenariusze wraz z wprowadzeniem, streszczeniem, wnioskami, szczegółową listą skutków, gotowością i listą zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, które mogłyby zmienić te scenariusze, można pobrać nieodpłatnie ze strony 4CF i ze strony The Millennium Project.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości