Krzysztof Jóźwik przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych

Krzysztof Jóźwik przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
Rektor Politechniki Łódzkiej - profesor Krzysztof Jóźwik zostały wybrany jednogłośnie przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

W czwartek 15 października odbyło się zdalne posiedzenie Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Było to pierwsze spotkanie w nowej kadencji władz rektorskich. Wzięli w nim udział także rektorzy, którzy zarządzali uczelniami przez ostatnie cztery lata.

Profesor Krzysztof Jóźwik wybrany

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik został jednomyślnie wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

 Będę spotykał się z rektorami regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Najważniejszym naszym zadaniem jest prowadzenie współpracy, tak aby Łódź Akademicka mówiła jednym głosem. prof. KRZYSZTOF JÓŹWIK, rektor Politechniki Łódzkiej

Profesor zastrzegł w czasie spotkani, że jednocześnie będzie robił wszystko, by uczelnia zachowała odrębność. W zespole łódzkich uczelni będzie chciał podejmować inicjatywy, które jeszcze bardziej wzmocnią pozycję łódzkich uczelni.

Jednym z celów jest również wzmocnienie pozycji Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz łódzkiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.