Tadeusz Barański nie żyje. Podpułkownik Armii Krajowej miał 96 lat

Tadeusz Barański nie żyje. Podpułkownik Armii Krajowej miał 96 lat
Podpułkownik Tadeusz Barański ps. Tatar zmarł w wieku 96 lat. Choć pochodził z województwa świętokrzyskiego większość swojego życia spędził w Łodzi.

Podpułkownik Tadeusz Barański, żołnierz Armii Krajowej, członek środowiska „Jodła” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; żołnierz Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” zmarł w wieku 96 lat. Swoje ostatnie urodziny świętował 1 września w Łodzi. A niespełna dwa tygodnie później wziął udział w kilkudniowych uroczystościach rocznicowych Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury.

Tadeusz Barański w AK

Ppłk Tadeusz Barański ps. Tatar, urodził się 1 września 1924 roku w Bedlnie w gminie Końskie w województwie świętokrzyskim. Był żołnierzem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”. Brał udział w akcji „Burza” i walkach na Wykusie.

Zaraz po wojnie kontynuował walkę o niepodległość jako członek organizacji Wolność i Niezawisłość głównie na Dolnym Śląsku przez co był represjonowany przez służby bezpieczeństwa PRL. Przez wiele lat musiał się ukrywać pod zmienionym nazwiskiem.

Nauczyciel i organizator

Na stałe zamieszkał w Łodzi. Tutaj przez lata pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Był też organizatorem szczepu harcerskiego. W czasie lekcji i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych promował historię i etos Armii Krajowej.

Jego opowieści publikowane były wielokrotnie w prasie kombatanckiej i gazetach regionalnych. W łódzkich szkołach wielokrotnie brał na siebie obowiązek organizowania uroczystości patriotycznych. Uczniów zabierał też na wycieczki szlakami walk Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej.

Instytut Pamięci Narodowej wyróżnił podpułkownika Tadeusza Barańskiego tytułem „Świadek Historii”. 

W domu pomocy społecznej

Ostatnie lata swojego życia spędził w jednym z łódzkich domów pomocy społecznej. W 2014 roku był inicjatorem nadania placówce DPS „Dom Kombatanta” imienia majora Eugeniusza G. Kaszyńskiego „Nurta”. 

Ppłk Tadeusz Barański był również inicjatorem powstania w Łodzi pierwszego pomnika Armii Krajowej.

1 komentarz

  1. Awatar

    Zawsze byl wzorem Polaka i duma rodziny. Do tego z humorem i rozsadkiem i wyczuciem sytuacji…. i wiara w innych.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.