środa, 22 maja 2024

Strajk w spółce Betrans zakończony. Będą podwyżki dla pracowników

Udostępnij

Dwanaście dni pracownicy spółki Betrans strajkowali na tle płacowym. Ostatecznie po długich negocjacjach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” podpisał porozumienie z pracodawcą kończące spór zbiorowy. Co udało się ustalić?

Pracownicy spółki Betrans wracają do pracy

W piątek, 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w spółce Betrans wraz z zarządem i członkiem zarządu PGE GiEK S.A. Negocjacje trwały przez prawie pięć godzin. W trakcie spotkania nie zaproponowano wzrostu płac rekompensujących rok 2020.

Ostatecznie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” podpisał porozumienie, które kończy spór zbiorowy z pracodawcą. Mimo to nadal w sporze z pracodawcą pozostają: Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Odkrywka”, Wolne Związki Zawodowe „Sierpień 80” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Bełchatów.

W poniedziałek, 12 kwietnia zbierze się Komitet Protestacyjno Strajkowy wyżej wymienionych 3 związków zawodowych by podjąć konkretne decyzje co do kolejnych kroków wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. O szczegółach rozmów będziemy informować w komunikatach związkowych ~ tłumaczy jeden z przedstawicieli MZZ „Odkrywka”

O trwającym już ponad tydzień strajku w spółce Betrans pisaliśmy w artykule pt. „Nie widać końca strajku w spółce Betrans. Obie strony są nieugięte„.

https://www.facebook.com/adam.olejnik.378/posts/5262469283827776

Porozumienie, które zostało zawarte wskazuje, że średni wzrost wynagrodzenia w spółce Betrans wyniesie 150 złotych brutto na stawce osobistego zaszeregowania wynikającej z obowiązującej umowy o pracę. Każdy kto ma stawkę do 3000 złotych brutto otrzyma podwyżkę w kwocie 160 złotych brutto, a pozostali, którzy zarabiają ponad 3000 złotych brutto otrzymają podwyżkę od 140 do 160 złotych brutto.

Ponadto ustalono, że do końca czerwca 2021 roku związki zawodowe i pracodawca uzgodnią porozumienie płacowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników od 1 września bieżącego roku.
Przypomnijmy, że pracownicy spółki Betrans strajkowali przez 12 dni nie ustępując w swoich postulatach. Strajkujący oczekiwali podwyżek w wysokości od 240 do 320 złotych brutto, a przedstawiciele PGE GiEK S.A proponowali połowę tych kwot. Nerwy wśród pracowników rosły z każdym dniem, a w kulminacyjnym momencie protestowało blisko 800 pracowników. Wielokrotnie związki zawodowe próbowały osiągnąć kompromis, ale PGE GiEK S.A nie godziła się nawet na rozłożenie podwyżek w czasie.
Dziękujemy Pracownikom Spółki za podjęcie 12 dniowej walki o sprawiedliwy wzrost swoich wynagrodzeń, za charakter i jedność pracowniczą. Pokazaliście że potraficie się zmobilizować i nie brak w Was ducha walki. To dobry symptom, który pozwala pozytywnie patrzeć w nieciekawą przyszłość o Wasze miejsca pracy. NIE POZWÓLCIE SIĘ PORÓŻNIĆ Daliście przykład wszystkim Pracownikom PGE GiEK S.A., Kopalni, Elektrowni, Spółek PGE, że w trudnych chwilach stanowicie jedność pracowniczą, która potrafi I będzie walczyć o siebie, o byt swoich rodzin, o miejsca pracy! Mamy nadzieję że będziecie wspierać nasze działania, które zrekompensują Wam brak podwyżek roku ubiegłego i wspólnie dokomamy tego, czego oczekujecie. Szczęść Wam Boże ~ czytamy w komunikacie MZZ „Odkrywka”.
Dlaczego strajk zbiorowy zakończono mimo, że nie udało się porozumieć w kwestii wymaganych podwyżek? Związkowcy obawiali się, że pracownicy spółki Betrans, a szczególnie ci, którym umowy niebawem się kończą nie otrzymają nowych umów.
Od początku strajku, czyli od 29 marca wydarzyło się dość dużo. Protestowało prawie 80% załogi spółki Betrans. Pracownicy przyjeżdżali na miejsce pracy, ale nie wykonywali swoich codziennych czynności.
Nie zabrakło również marszu pod budynek dyrekcji KWB Bełchatów, wybierania urlopów i odejść na zwolnienia lekarskie, a punktem kulminacyjnym była piątkowa blokada drogi dojazdowej do bełchatowskiej elektrowni i kopalni w godzinach porannych. Wówczas pracownicy spółki Betrans nie przepuszczali pojazdów osobowych i autobusowych chodząc po przejściu dla pieszych w okolicach „Słoku”.
W czasie strajku odbyto wiele rozmów zakończonych fiaskiem pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielami spółki Betrans, czy PGE GiEK S.A. O protestach zawiadomiono ogólnopolskie media, a także napisano do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
Przypomnijmy, że spółka Betrans świadczy usługi transportowe w grupie kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. głównie dla bełchatowskiej kopalni.
Przeczytaj także:
Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości