wtorek, 21 maja 2024

Stan podwyższonej gotowości w szpitalach w Łódzkiem

Udostępnij

Polska pozostaje zieloną wyspą na mapie europejskich zakażeń koronawirusem. Dla wszystkich jest jednak oczywiste, że wkrótce w kraju potwierdzony zostanie przypadek zakażenia wirusem COVID-19. Dlatego m.in w Łódzkiem wojewoda wprowadził stan podwyższonej gotowości.

Stan gotowości w szpitalach w Łódzkiem

Wieczorem w piątek (28 lutego) Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki podjął decyzję administracyjną o stanie podwyższonej gotowości.

Wojewoda Łódzki w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa COVID-19 na terenie województwa łódzkiego oraz w celu podjęcia skutecznych działań i zapewnienia udzielenia pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia zawiadamia, że w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 993) od 28 lutego 2020 r. nakłada na niżej wymienione podmioty lecznicze obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Szpital Powiatowy w Radomsku
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Szpital Wojewódzki im. Prym. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Podstawa prawna
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym – art. 30
1. W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej lub gdy w ocenie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, koordynator ten informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
działających na obszarze danego województwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może nałożyć, w drodze decyzji administracyjnej, na podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w ust. 1 obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia
osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości