wtorek, 23 lipca 2024

Ruszyła rekrutacja do szkół średnich w mieście i powiecie. Prawie tysiąc miejsc dla absolwentów szkół podstawowych

Udostępnij

Rekrutacja do szkół średnich w powiecie i mieście

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich młodzieży z powiatu bełchatowskiego. Ósmoklasiści do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę przystąpią w dniach 25-27 maja, ale już teraz mogą decydować o tym, gdzie chcą kontynuować swoją naukę.

W powiecie bełchatowskim 10 maja został zakończony etap wprowadzania do elektronicznego systemu rekrutacji Vulcan oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. Tydzień później rozpoczął się proces wybierania trzech szkół spośród tych, które funkcjonują. Rekrutacja do szkół średnich to wiele etapów. 31 maja mija czas na osobiste dostarczenie podpisanych wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych albo elektronicznie podpisanego formularza za pomocą profilu zaufanego Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej.

Później do 24 czerwca szkoły podstawowe mają czas na uzupełnienie informacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty. Później do placówek pierwszego wyboru kandydaci dostarczają oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W kolejnym etapie do 15 lipca komisje rekrutacyjne szkół ponadpodstawowych porównają dane systemowe z tymi na dokumentach i zaakceptują je.

Rekrutacja do szkół średnich w formie elektronicznej, to też przeliczenie punktów rekrutacyjnych i automatyczny przydział kandydatów do wybranych przez nich kolejno placówek. W tym miejscu samorząd powiatowy może w uzgodnieniu ze szkołami dokonywać zmian w zakresie liczby oddziałów i miejsc w nich dostępnych. 21 lipca opublikowane zostaną wyniki rekrutacji do szkół średnich w powiecie bełchatowskim.

Rekrutacja do szkół średnich to też listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które będą udostępnione na szkolnych stronach internetowych oraz w systemie Nabór po zalogowaniu. Później do 2 sierpnia uczniowie mają czas na potwierdzenie woli. Po tym czynie automatycznie dana osoba zostaje zapisana na listę przyjętych.

– Oferta szkół powiatu bełchatowskiego to nie tylko ciekawe profile nauczania, ale także zajęcia dodatkowe poszerzające zainteresowania oraz umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu po lekcjach. Dla młodzieży spoza Bełchatowa czy Zelowa przygotowane są miejsca w bursie oraz internacie. Na uwagę zasługują ponadto specjalistyczne pracownie oraz zaplecze nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dzięki współpracy szkół z licznymi firmami, instytucjami czy organizacjami (także zagranicznymi) realizowane są różnorodne projekty, w których młodzież zdobywa nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe ~ informuje Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

W powiecie bełchatowskim pierwszoklasiści w szkołach ponadpodstawowych mają 750 miejsc w 25 oddziałach. Około 45% absolwentów ubiega się o otrzymanie promocji do liceów, a czeka na nich 10 oddziałów (4 w I LO im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, 5 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie i 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie).

40% ósmoklasistów najczęściej wybierało technika (4 klasy w „Energetyku”, 4 klasy w Technikum Ekonomiczno – Hotelarskim i 1 w Technikum Mechanicznym w Zelowie). Pozostała grupa uczniów będzie starać się o otrzymanie promocji do pierwszych klas szkół branżowych I stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu bełchatowskiego kończy 630 uczniów w 26 oddziałach.

https://www.facebook.com/powiatbelchatowski/posts/4119705854717626

Z kolei w artykule pt. “1 czerwca rusza drugi etap naboru dzieci w wieku od 3 do 6 lat do bełchatowskich przedszkoli” informowaliśmy o naborze uzupełniającym do miejskich placówek przedszkolnych.

Rekrutacja do szkół średnich ruszyła także w mieście, gdzie dokumenty można składać już od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00. Dotychczas prowadzona była elektroniczna rejestracja, a teraz jest czas na przekazywanie wymaganych wniosków i dokumentów.

W terminie od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15:00 będzie odbywać się uzupełnianie wniosków o przyjęci do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do 22 lipca mają być ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 do 30 lipca do godz. 15:00 zakwalifikowani absolwenci szkół podstawowych muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia, a 2 sierpnia do godz. 14:00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjęty i nieprzyjętych. Rekrutacja do szkół średnich jest więc etapem bardzo złożonym i czasochłonnym.

W miejskiej placówce, którą jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie, czeka 160 miejsc. Do wyboru jest kilka bardzo ciekawych profili.

– Od lat największym zainteresowaniem cieszy się klasa integracyjna o profilu psychologiczno-społecznym. Przeszkolone grono pedagogiczne, dodatkowy personel, odpowiednio przystosowane zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, a także bogate programy integracyjne sprawiają, że młodzież z niepełnosprawnościami czuje się u nas bezpiecznie. Z kolei w klasie mistrzostwa sportowego uczniowie więcej czasu spędzą na zajęciach wychowania fizycznego i treningach z profesjonalistami. W tym roku przygotowaliśmy także klasę humanistyczno-artystyczną z innowacją Wiedza o kulturze. W ramach zajęć planujemy np. warsztaty teatralne czy spotkania z ludźmi sztuki i kultury ~ Małgorzata Załęczna – wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie

W planie jest otwarcie klasy informatyczno-językowej i ratownictwa medycznego. Również jest planowane otwarcie kilku ciekawych kierunków zajęć pozalekcyjnych.

https://www.facebook.com/belchatow/posts/5884442674952529

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P