wtorek, 21 maja 2024

Rozliczanie płacy minimalnej we Francji

Udostępnij

Płaca minimalna w Europie jest zróżnicowana w zależności od kraju. Jest to aspekt, którego nie można pominąć przy zgłaszaniu pracowników do pracy w danym państwie. Dotyczy to na przykład kierowców. Dla firmy transportowej oddelegowanie kierowcy do danego kraju wiąże się z komplikacjami przy rozliczeniu oraz skomplikowaną biurokracją.

Rozliczanie kierowców we Francji

We Francji płacę minimalną określa rozporządzenie o nazwie Loi Macron. Od czasu do czasu w ustawie zachodzą zmiany, które zobowiązani jesteśmy śledzić, zwłaszcza jeśli prowadzimy firmę transportową.

Do kodeksu transportu drogowego we Francji wprowadzono kilka poprawek (artykuły L. 1331-1 do L. 1331-3 i artykuły R. 1331-1 do R. 1331-11), dotyczących sektora transportu drogowego, odnoszących się do delegowanych pracowników. Zmiana przepisów o płacy minimalnej w danym państwie za każdym razem wpływa i komplikuje sytuację firm transportowych, działających w innych krajach.

Zmiana płacy minimalnej we Francji a polskie firmy transportowe

Zmiana przepisów oddziałuje na polskie firmy transportowe całkowitą modyfikacją sposób rozliczenia pracowników. Zgodnie z Loi Macron każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

 • wyznaczenia przedstawiciela transportu na terenie Francji,
 • zgłoszenia swoich kierowców w formie elektronicznej przez stronę internetową,
 • wystawienia aneksu do umowy o pracę w języku francuskim,
 • ewidencji wjazdów, wyjazdów, godzin pracy i nadgodzin,
 • rozliczania płacy minimalnej we Francji z dowodem wypłaconego wynagrodzenia za okres pracy,
 • posiadania aktualnego ubezpieczenia A1.

Zastosowanie wymogów płacy minimalnej we Francji w praktyce

 1. Wszelkiego typu formy zatrudnienia obowiązujące w Polsce powinny być zamienione na umowę o pracę na czas pobytu we Francji.
 2. Norma tygodniowa pracy to 35 godzin. Do czasu pracy nie wlicza się przerwy.
 3. Za pracę między 35 a 43 godziną należny jest 25% dodatek do pensji w rozliczeniu tygodniowym.
 4. Dodatek w wysokości 50% do pensji przysługuje za pracę między 152 a 186 godziną.
 5. Okres rozliczeniowy może wynosić maksymalnie 3 miesiące.
 6. Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu (do ostatniego dnia roboczego).
 7. Wszelkie godziny nadliczbowe stanowią dodatek do pensji.
 8. Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej
 9. Minimalna stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10 euro.
 10. Dodatek stażowy, w zależności od długości pracy wynosi 8% wynagrodzenia.
 11. Obowiązuje dodatek z tytułu pracy w godzinach nocnych.
 12. Obowiązuje dodatek z tytułu pracy w niedzielę i święta
 13. Dieta z tytułu delegacji wynosi 55,92 euro.

Niezastosowanie się do powyższych zasad, ogłoszonych 11 lipca, może skutkować nałożeniem kar i sankcji przez OCRK.

Cel wprowadzenia nowych zasad rozliczania

Nowe przepisy na terenie Francji zostały wprowadzone głównie po to, aby przeciwdziałać częstym wykroczeniom i nieprawidłowościom jak nielegalna konkurencja oraz działanie na niekorzyść innych firm. Zmiana rozliczania płacy minimalnej miała również dać pracownikom większą swobodę w dostępie do informacji o ich prawach oraz obowiązkach.

MATERIAŁ PARTNERA – przedstawicielstwo.eu

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości