piątek, 14 czerwca 2024

Kandydatura Wyczachowskiego na członka Zarządu Powiatu odrzucona na XXXI Sesji Rady Powiatu

Udostępnij

W trakcie XXXI Sesji Rady Powiatu głosowano za zmianą w Zarządzie Powiatu spowodowaną rezygnacją z pełnienia swojej funkcji przez Leszka Maciaszczyka. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Waldemar Wyczachowski, którego zarekomendowała starosta bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Radni powiatowi na XXXI Sesji Rady Powiatu wybierali nowego członka Zarządu

W środę, 28 kwietnia 2021 roku w sali herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa odbyła się XXX i XXXI Sesja Rady Powiatu. Pierwsze obrady odbyły się w formie online, a przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski w towarzystwie wiceprzewodniczącej Renaty Skalskiej odczytali wyniki głosowania projektów uchwał.

Po przyjęciu protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. (pisaliśmy o tych obradach w artykule pt. „XXIX Sesja Rady Powiatu odbyła się w trybie korespondencyjnym„) przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski przedstawił, że w punktach dotyczących rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rusiec zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w miejscowościach: Jastrzębice, Rusiec-Jastrzębice i Dąbrowa Rusiecka we wszystkich przypadkach Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego była „za” dzięki 7 głosom. Ponadto spośród 22 radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu online wszyscy byli „za” przyjęciem tych projektów uchwał.

Następnie dwa kolejne punkty dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032, a także projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok. Oba projekty pozytywnie 5 głosami „za” rozpatrzyła Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Także w obu głosowaniach „za” było 19 radnych, a 3 wstrzymało się.

Później w porządku obrad znalazło się sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, a także sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za 2020 rok.

Następnie przedstawiono ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, starosta bełchatowski Dorota Pędziwiatr poinformowała o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a w innych tematach zawarto informację powiatu bełchatowskiego dotyczącą sytuacji epidemicznej na dzień 28 kwietnia 2021 roku oraz zawarto dwa pytania radnego Jarosława Janaszewskiego i odpowiedź na nie ze strony starosty Pędziwiatr.

https://youtu.be/c5UC_-D7kBM

Następnie odbyły się obrady XXXI Sesji Rady Powiatu już w systemie stacjonarnym. W czasie jej trwania odbyło się głosowanie na nowego członka Zarządu Powiatu.

Przypomnijmy, że z tej funkcji zrezygnował Leszek Maciaszczyk, którego miał zastąpić Waldemar Wyczachowski, czyli kandydat z rąk starosty bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr. Członek klubu Prawa i Sprawiedliwość był starostą w czasie piątej kadencji samorządu powiatowego.

Na XXXI Sesji Rady Powiatu pojawiło się 20 z 23 radnych, a więc wszystkie głosy były ważne, ponieważ uzyskano wymaganą większość. Ostatecznie nowy członek Zarządu Powiatu nie został wybrany, ponieważ 10 radnych głosowało „za”, a 10 było „przeciw”. Warto pamiętać, że wybór padłby tylko wtedy gdyby „za” głosowała większość obecnych na sali obrad.

Wynik głosowania nie rozstrzygnął wyboru Waldemara Wyczachowskiego na nieetatowego członka zarządu. Radni, którzy nie byli obecni na sesji, nie mieli szansy wypowiedzieć się w tej sprawie. Do tematu ponownie wrócimy w najbliższym możliwym terminie ~ Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski

Szczegóły dotyczące XXX i XXXI Sesji Rady Powiatu można znaleźć TUTAJ.

https://youtu.be/CdYxjOCNPuc

Przeczytaj także:

Gazociąg zostanie poprowadzony z Sieradza przez powiat bełchatowski aż do Piotrkowa Trybunalskiego

W odmienionej formie wraca „Bitwa Regionów”. Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać swoje kandydatury

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

How artist can nulla vitae turpis vel. Jak wygląda komora hiperbaryczna ?.