sobota, 18 maja 2024

Ponad pół miliona złotych na premie, nagrody i podwyżki w łódzkim NFZ

Udostępnij

NFZ w Łodzi wypłacił pracownikom nagrody, premie, a dla najmniej zarabiających – także podwyżki. Za pracę w 2018 roku nagrodzono również dyrektorów. Fundusz przesłał nam odpowiedź na zadane przez nas pytania dotyczące wysokości przyznanych gratyfikacji. Jak dyrektor nagrodził swoich pracowników, a jak zastępców?

Premie, podwyżki i nagrody w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia każdego roku nagradza swoich pracowników. Takie gratyfikacje przyznawane są nie tylko w ciągu całego roku, ale również wtedy, gdy się kończy i można ocenić efekty ich pracy.

Łódzki NFZ premie wypłacił wszystkim 334 pracownikom. Zapytany jednak o łączną kwotę, jaką na to przeznaczono, podał nam, że wyniosła ona… 0,0099 proc. budżetu NFZ w 2018 roku. Podliczyliśmy zatem sami. Z publicznych dokumentów na stronie internetowej NFZ wynika, że budżet łódzkiego Funduszu w tamtym roku wyniósł dokładnie 5 mld 533 mln 767 tys. złotych. A to oznacza, że na premie dla pracowników wydano 547 tys. 842 złote.

Na nasze pytania o najwyższą i najniższą kwotę premii NFZ odpowiedzi nie udzielił. I równie tajemniczo odniósł się do wydatków na nagrody.

A nagrody w NFZ w Łodzi otrzymało 50 pracowników. Suma wypłaconych nagród stanowiła 0,0004 proc. budżetu w 2018 roku, co z naszych wyliczeń daje kwotę 22 tys. 135 złotych.

Nagrody i premie przyznawane są przez dyrektora oddziału po ocenie pracy współpracowników i na podstawie informacji bezpośrednich przełożonych. Z pieniędzy przeznaczonych na świadczenia zdrowotne nie wydajemy na premie ani grosza, pieniądze pochodzą w całości z funduszu wynagrodzeń. Należy podkreślić, że NFZ nie wypłaca tzw. „trzynastek” ani „czternastek”. wyjaśnia ANNA LEDER, rzecznik NFZ w Łodzi

A co z dyrektorami? W łódzkim NFZ jest ich troje: dyrektor Artur Olsiński, zastępca do spraw medycznych – Robert Wilanowski i zastępca do spraw finansowych – Małgorzata Jurczyńska. Dyrektorów oddziałów nagradza prezes Funduszu. Na odpowiedź Centrali NFZ w tej sprawie czekamy. Z kolei zastępcy nagradzani są już przez dyrektora oddziału, któremu bezpośrednio podlegają.

Wiadomo, że dwoje zastępców Artura Olsińskiego nagrody otrzymało, jednak NFZ odmówił podania ich wysokości, a nawet podania łącznej sumy przeznaczonej na ten cel.

Nie uzyskałam zgody dyrektorów na ujawnienie przyznanych im nagród. Dyrektorzy nie otrzymują premii. tłumaczy ANNA LEDER

W 2018 roku NFZ w Łodzi przyznał swoim pracownikom także podwyżki. Najniższe wynagrodzenie w tym oddziale wynosi 1669 zł netto. A około 20 proc. pracowników zarabia od 2.300 zł do 2662 zł. Podwyżkę otrzymały osoby najmniej zarabiające i te, których wynagrodzenie trzeba było dostosować do wynagrodzenia na równoległych stanowiskach. Łączna kwota przeznaczona na podwyżki to 25 tys. 892 zł brutto. Otrzymało je 142 pracowników. Najwyższa podwyżka wyniosła 620 zł brutto, a najniższa – 62 zł brutto. NFZ nie odpowiedział na nasze pytanie, czy wśród pracowników z podwyżkami są dyrektorzy.

„Dla wszystkich rok 2018 był bardzo pracowity”

Łódzki oddział wojewódzki NFZ na leczenie pacjentów wydał w ubiegłym roku ponad 5,5 miliarda złotych. Rzeczniczka łódzkiego Funduszu tłumaczy, że dla wszystkich osób w NFZ rok 2018 był bardzo pracowity.

Wprowadzane przez rząd i Centralę NFZ zmiany wymagały ogromnego zaangażowania, staranności, odpowiedzialności i kompetencji. Dla przykładu, wygenerowano ponad 189 tysięcy kart EKUZ, potwierdzono ponad 157 tys. zleceń na zaopatrzenie, udzielono ponad 5 tysięcy porad telefonicznych, rozpatrzono prawie 7 tys. pism i e-maili, a ponad 8 tys. osób obsłużono bezpośrednio w sali obsług. dodaje ANNA LEDER

Premie

0
tys. zł

Nagrody

0
tys. zł

Podwyżki

0
tys. zł

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości