sobota, 18 maja 2024

Gangster Masa przed sądem w Łodzi. Początek procesu najsłynniejszego świadka koronnego

Udostępnij

Gangster i najsłynniejszy polski świadek koronny Masa przed sądem w Łodzi. W czwartek (30 lipca) rozpoczął się proces Jarosława Ł. Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi skierował pod koniec stycznia 2020 roku prokurator lubelskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej.

Masa przed sądem

Były gangster tak zwanej grupy pruszkowskiej Jarosław Ł. pseudonim Masa,  od 20 lat najbardziej znany polski świadek koronny, niegdyś zeznawał przeciwko swoim mafijnym kompanom.

W łódzkim postępowaniu oskarżony jest o popełnienie siedemnastu czynów, w tym m.in. o oszustwa związane z mieniem o znacznej wartości, czyny o charakterze korupcyjnym, fałszywe zeznania, przywłaszczenie powierzonego mienia i paserstwo. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Oskarżony naczelnik policji

Oskarżono także Zbigniewa G., byłego naczelnika wydziału wywiadu kryminalnego jednej z komend wojewódzkich policji o popełnienie dziesięciu czynów, w tym m.in. przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz ujawnienia informacji niejawnych. Za te czyny również grozi do 10 lat więzienia.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o popełnienie szeregu czynów, w tym o charakterze korupcyjnym, oraz oszustw, co do mienia znacznej wartości. Tutaj również wymiar kary to 10 lat więzienia.

„Masie” przedstawiono m.in. zarzuty korumpowania oficera policji, bo śledztwo dotyczyło również m.in. wielokrotnego udzielania korzyści majątkowych naczelnikowi wydziału wywiadu kryminalnego jednej z komend wojewódzkich policji w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. mówi DAMIAN KRAKOWIAK, rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi

Zarzuty wobec oskarżonych to także m.in. wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań, przywłaszczanie pieniędzy.

„Masa” był aresztowany, ale w maju 2020 roku wyszedł na wolność. Proces przed łódzkim sądem jest niejawny

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości