piątek, 21 czerwca 2024

Egzamin na prawo jazdy w 2024 roku

Udostępnij

Egzamin na prawo jazdy w 2024 roku prawdopodobnie będzie zdawać około 300 tysięcy kandydatów na kierowcę. Statystyki są nieubłagane i pokazują trend coraz mniejszej liczby wydawanych blankietów prawa jazdy. Trend utrzymuje się od kilku lat i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się odwrócić. Ci którzy jednak podejdą do egzaminu mają mieć łatwiej, bo egzamin na prawo jazdy w 2024 przeprowadzany jest na nowych zasadach. Są w nich też zapisy kontrowersyjne, które mogą znacznie wpływać na bezpieczeństwo kierowców.

Coraz mniej nowych kierowców

Dane publikowane przez ministerstwo na podstawie bazy CEPIK (centralnej ewidencji pojazdów i kierowców) wskazują na to, że od 2008 roku regularnie zmniejsza się co roku liczba wydawanych nowych blankietów „prawo jazdy”. We wspomnianym 2008 roku padł rekord: prawo jazdy dostało wówczas ponad 842 tysiące kierowców.

Od tego czasu corocznie liczba maleje o co najmniej kilka tysięcy. W 2019 roku prawo jazdy dostało już zaledwie 370 tysięcy nowych kierowców. Rok później mieliśmy pandemię i do egzaminu podeszło o wiele mniej kandydatów. Blankiety wydano już tylko 29 tysiącom kierowców.

I choć rok później słupki na chwilę powędrowały do góry (370 tysięcy blankietów), bo na egzamin na prawo jazdy zgłaszali się też ci, którzy w roku szczytu pandemii nie chcieli ryzykować zdrowiem, to w 2022 roku liczba nowych praw jazdy znów spadła – tym razem do 340 tysięcy. Rok 2023 przyniósł spadek o kolejne 10 tysięcy. Jak będzie w 2024 roku?

Coraz mniej ludzi w wieku 18 – 24

Niepokojący trend związany jest z naszym wejściem do Unii Europejskiej. Chwilę po tym, jak otworzono granice, wielu młodych wyjechało w poszukiwaniu pracy. Wielu wyjechało, wrócił z zagranicznych wojaży jedynie odsetek. W efekcie powstała dziura pokoleniowa, którą odczuwamy coraz bardziej w różnych dziedzinach gospodarki.

Z roku na rok mamy też coraz mniej osób w przedziale wiekowym 18 – 24, a statystyki pokazują, że właśnie w takim wieku najczęściej decydowaliśmy się na to, by zdać egzamin z prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dlatego należy spodziewać się, że również w 2024 roku trend spadkowy będzie utrzymany.

Nowy egzamin na prawo jazdy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono kilka zmian do sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy wszystkich kategorii. Jednak niektóre są charakterystyczne tylko dla tych, którzy chcą zdobyć prawo jazdy na motocykl, czyli kategorii A.

 1. Niepotrzebny jest dowód osobisty. Wprowadzone zmiany w prawie używania aplikacji mobilnej mObywatel spowodowały, że wystarczy na egzaminie potwierdzić swoją tożsamość właśnie tą aplikacją mobilną.
 2. Przeglądanie nagrań z egzaminu. Wszystkie egzaminy są nagrywane wideorejestratorem. W razie wątpliwości zdająca osoba może przejrzeć nagranie od razu po egzaminie na miejscu w ośrodku ruchu drogowego.
 3. Nieprawidłowe wykorzystanie stroju może być przyczyną niezdania. Oczywiście, ten przepis dotyczy przede wszystkim zdających egzamin na kategorię A. Motocykliści muszą liczyć się z tym, że egzaminator może ocenić ich negatywnie właśnie za nieprawidłowe użycie stroju.
 4. Egzaminator nie może jechać za motocyklistą. W czasie egzamin, gdy zdający wyjedzie już z placu manewrowego „na miasto”, egzaminator nie może prowadzić pojazdu jadąc za motocyklistą.
 5. Informacje o błędach na koniec egzaminu. Do końca 2023 roku obowiązywała zasada, że egzaminator informuje na bieżąco o błędach popełnianych przez zdającego, od początku 2024 roku takie informacje egzaminator przekazuje dopiero na koniec egzaminu.

Nie tylko mObywatel

Na egzamin na prawo jazdy nie musimy zabierać już dokumentów w wersji papierowej. Oprócz posługiwania się mObywatelem Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło jeszcze inne udogodnienia elektroniczne w procesie egzaminowania nowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 listopada 2023 roku (Dz.U. 2659.2023) daje możliwość kontaktowania się egzaminowanych z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego drogą elektroniczną. Do ośrodków kandydaci na kierowców mogą na przykład przesyłać dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Legitymacja egzaminatora na egzamin na prawo jazdy 2024

Tak jak egzaminator ma obowiązek potwierdzenia tożsamości osoby zdającej, tak egzaminowany może poprosić egzaminatora o okazanie odpowiedniej legitymacji. Muszą być w niej podane nie tylko dane osobowe egzaminatora, ale i zakres jego uprawnień.

Brak informacji o błędach

Dotychczas zdający egzamin na prawo jazdy byli przyzwyczajeni, że w trakcie egzaminu egzaminator informował o np. złym manewrze zmiany pasa ruchu. Od 1 stycznia 2024 roku egzaminator, takie informacje przekaże dopiero po zakończeniu egzaminu.

Co więcej, egzaminator nie przekaże też zdającemu, że na przykład w połowie trwania testu praktycznego podjął decyzję o negatywnym wyniku. Egzamin będzie trwał dalej, chyba że egzaminator zdecyduje się przerwać egzamin na przykład ze względów bezpieczeństwa.

Mniejsze wymagania „na placyku”

Dojrzali wiekiem kierowcy doskonale pamiętają, że egzaminu można było nie zdać, bo na przykład koła samochodu były zbyt blisko linii zatrzymania na placu manewrowym. Historie o egzaminatorach mierzących linijkami odległość kół samochodu od linii warunkowego zatrzymania niestety nie są bajkami, ale teraz można je już włożyć między bajki.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, kandydat na kierowcę nie zda pierwszej części egzaminu praktycznego, czyli zadań wykonywanych na placu manewrowym, jeżeli:

 1. przejedzie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najedzie lub potrąci pachołek lub tyczkę;
 3. dwukrotne nieprawidłowo wykona zadanie, o którym mowa w poz. 1-11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 4. ruszy w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowo wykona zadanie określone w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Odpowiedni strój dla motocyklisty i nie tylko

Każdy zdający egzamin na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A musi mieć odpowiedni strój na egzaminie. Tego stroju nie zapewni ośrodek egzaminacyjny. Brak jednej z poniższych części stroju powoduje niedopuszczenie do egzaminu i tym samym niezdanie go:

 1. obuwie pełne zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 2. spodnie z długimi nogawkami,
 3. kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawice chroniące i zakrywające całe dłonie (z wyjątkiem osoby egzaminowanej w zakresie kategorii AM, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe).

Co ocenia egzaminator w praktyce

Zadania egzaminacyjne, które musi przejść każdy z kandydatów do otrzymania prawa jazdy prezentujemy poniżej. Warto się z nimi zapoznać, bo wielu kandydatów egzamin na prawo jazdy „oblewa” już na pierwszym zadaniu.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: A, B, C, D

 1. Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
  1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
   • poziom oleju w silniku,
   • poziom płynu chłodzącego,
   • poziom płynu hamulcowego,
   • obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
   • działanie sygnału dźwiękowego,
   • działanie świateł pozycyjnych,
   • działanie świateł mijania,
   • działanie świateł drogowych,
   • działanie świateł hamowania „STOP”,
   • działanie świateł cofania,
   • działanie świateł kierunkowskazów,
   • działanie świateł awaryjnych,
   • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich – jeżeli występują.
  2. Ocena przygotowania do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu:
   • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;
   • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich
    przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w
    pojeździe;
   • w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł.
  3. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasa bezpieczeństwa (jeżeli
   pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte:

   • w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar
    przestrzeni za pojazdem;
   • w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar
    przestrzeni za pojazdem;
   • w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar
    przestrzeni za pojazdem;
   • zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.
 2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 3. Włączanie się do ruchu.
 4. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie
  pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
  obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 5. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie
  pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
  obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 6. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
 7. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
 8. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych).
 9. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
 10. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
 11. Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd).*
 12. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 13. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe.*
 14. Przejazd przez tunel.*
 15. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
 16. Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
 17. Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
 18. Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
 19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
 20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
 21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
 22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: B, C, D

 1. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (B, C, D).
 2. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.
 3. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B – kandydat na egzaminatora wykonujący zadanie dokonuje zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana utrzymuje prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: C, D

 1. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem)
 2. Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: A, B

 1. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:
  1. w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
  2. manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: A

 1. Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym.
 2. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).
 3. Ominięcie przeszkody.
 4. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii: B

 1. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:
  1. prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,
  2. skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,
  3. równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – wjazd tyłem – wyjazd przodem (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania), przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa
   się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego – w przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
 2. Wykonanie, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:
  1. dopuszcza się wykonanie tego manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoki);
  2. zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
  3. miejsce do zawracania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań.
 3. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez kandydata na egzaminatora oceniającego wykonanie zadań miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

* Jeżeli są dostępne.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Nierówne zasady, nierówni kierowcy

Rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminów na kierowców kolejny raz budzą kontrowersje. Niestety, egzamin na prawo jazdy w 2024 roku nie będzie taki sam dla wszystkich kandydatów. Najbardziej zastanawiające są te zadania egzaminacyjne, które powinny być zaliczane przez kandydatów ubiegających się o prawo jazdy każdej z kategorii, ale w rzeczywistości nie są.

Od lat eksperci zwracają uwagę na to, że ktoś, kto zdawał egzamin na prawo jazdy w małej miejscowości, gdzie na przykład nie ma tramwajów, mają znacznie niższe umiejętności i muszą spełnić niższe wymagania na egzaminie.

Egzamin na prawo jazdy dla kategorii A, B, C, D ma obowiązkowy wyróżniony punkt 13, czyli: Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe.* – i te gwiazdki są tutaj kluczowe. Okazuje się, że obowiązek jest ale nie dla wszystkich. Bo jeżeli kandydat zdaje egzamin na prawo jazdy w miejscowości, gdzie nie jeżdżą tramwaje i gdzie nie ma przejazdu drogowo-kolejowego, to nie będzie musiał zaliczać takiego testu.

Przepis wydaje się kuriozalny, bo statystycznie każdy kierowca choć raz w życiu będzie pokonywał choćby przejazd kolejowy.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P