Covid-19 chorobą zawodową? Lekarze apelują do premiera

Covid-19 chorobą zawodową? Lekarze apelują do premiera

Lekarze apelują do premiera Mateusza Morawieckiego, by choroba zakaźna wywołana przez nowego koronawirusa, czyli Covid-19, została zakwalifikowana do grupy chorób zawodowych. Chodzi o wysokie ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w polskich szpitalach i konsekwencjach w związku z tym dla lekarzy.

Covid-19 chorobą zawodową

Statystycznie rzecz biorąc ryzyko zakażenia koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe, niż w przypadku innych grup zawodowych.

Ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brak jest wystarczających środków ochrony indywidualnej dla lekarzy, a dodatkowo zagrożenie epidemiczne jest nowe – wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany przez naukę pod kątem sposobów skutecznej ochrony przed nim.

W takiej sytuacji państwo musi stanąć na wysokości zadania i zapewnić lekarzom wszelkie możliwe narzędzia i instrumenty prawne służące do łagodzenia ryzyka, jakie wiąże się obecnie ze sprawowaniem opieki nad pacjentami.

wyjaśnia Naczelna Izba Lekarska w swoim apelu do premiera Mateusza Morawieckiego

Większe zabezpieczenie dla lekarzy

Wyszczególnienie Covid-19 w wykazie chorób zawodowych – zdaniem lekarzy – usunie wszelkie wątpliwości organów orzekających w sprawie chorób zawodowych. A to pozwoli na ukształtowanie jednolitej praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.