czwartek, 20 czerwca 2024

10 kłamstw Putina

Udostępnij

Kreml w środę 8 lutego potwierdził, że Władimir Władimirowicz Putin udzielił wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. Eksperci i dziennikarze z całego świata, zauważyli, że Putin wielokrotnie kłamał.

10 kłamstw Putina

Przyjrzeliśmy się kilku wybranym tezom, i zauważyliśmy co najmniej 10 kłamstw Putina, które łatwo można zweryfikować. Jeżeli czytasz dalej, to pamiętaj, że na czerwono zaznaczyliśmy tezy, które są nieprawdziwe, a które wypowiedział Putin w wywiadzie.

Pierwsze kłamstwo Putina

Pierwsze z 10 kłamstw Putina dotyczy wielkości gospodarki rosyjskiej. Władimir Putin powiedział, że: Rosja stała się największą gospodarką Europy. 

Zgodnie z danymi banku światowego trzeba jasno powiedzieć, że Rosja w Europie zajmuje dopiero 32. miejsce pod względem produktu krajowego brutto (PPP) na mieszkańca. W bloku wschodnim jest to w tym momencie jedna z najsłabszych gospodarek. 

Drugie kłamstwo Putina

Drugie z 10 kłamstw Putina dotyczy kwestii rozszerzania struktur NATO na wschód od Polski. Władimir Putin powiedział, że USA obiecały, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód.

Nikt nigdy nie gwarantował Federacji Rosyjskiej, ani nie obiecywał, że nie Pakt Północnoatlantycki nie będzie rozszerzany. Już w 2014 roku Gorbaczow dementował takie obietnice, które miały być składane przez zachodnich polityków. Zgodnie z międzynarodową umową do NATO kraje przyjmowane są przede wszystkim po wyrażeniu woli takiego wstąpienia.

Poza tym zachodni przywódcy nigdy nie obiecywali, że nie będą powiększać NATO, co wykazało kilku analityków, a szczegółową analizę przeprowadził Mark Kramer w artykule Mit o zobowiązaniu się do nierozszerzenia NATO wobec Rosji – wiosna 2009 roku.

Trzecie kłamstwo Putina

Trzecie z 10 kłamstw Putina dotyczy relacji rosyjsko amerykańskich. Putin zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek mówił, że Stany Zjednoczone przygotowują się do ataku na Rosję.

Tę część wywiadu najprościej zweryfikować, przypominając wypowiedź Putina z początku wielkoskalowej inwazji na Ukrainę. Wówczas prezydent Federacji Rosyjskiej stwierdził, że jego zdaniem Ukraina będzie „zaawansowanym przyczółkiem” dla tak zwanego ataku NATO na Rosję. Wypowiedź z 21 lutego 2022 roku przytaczała m.in. rządowa, rosyjska agencja informacyjna w artykule zatytułowanym: Putin: Po przystąpieniu do NATO Ukraina będzie odskocznią do ataku na Rosję.

Czwarte kłamstwo Putina

Czwarte z 10 kłamstw Putina dotyczy protestów na Majdanie. Putin powiedział, że protesty na Majdanie stały się gwałtowne, mimo że Janukowycz odmówił użycia przeciwko nim jakiejkolwiek siły.

To oczywista nieprawda, bowiem w lutym 2014 roku policja Janukowycza podczas zamieszek w Berkucie brutalnie rozproszyła protestujących, a snajperzy zastrzelili 76 osób w ciągu trzech dni.

Pisali wówczas o tym dziennikarze na całym świecie, więc dowodów jest mnóstwo, jak choćby artykuł zamieszczony przez BBC 3 kwietnia 2014 roku: Jak wynika z dochodzenia, specjalna policja zastrzeliła demonstrantów w Kijowie. Po kilkutygodniowym śledztwie 12 członków specjalnej grupy policji w Berkucie zostało aresztowanych po tym, jak zidentyfikowano ich jako snajperów strzelających do protestujących.

Piąte kłamstwo Putina

Piąte z 10 kłamstw Putina z wywiadu dotyczy tego, kto rozpoczął konflikt w Donbasie. Putin w wywiadzie stwierdził, że to Kijów rozpoczął konflikt w Donbasie, używając swoich sił powietrznych przeciwko ludności cywilnej.

Bezpośrednim powodem rozpoczęcia konfliktu w Donbasie 12 kwietnia 2014 roku, była prowokacja separatystów. Tego dnia oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa Igor Girkin poprowadził „separatystów” do zajęcia miasta Słowiańsk. Ukraina po raz pierwszy użyła swojego lotnictwa w odpowiedzi na rosyjski atak 26 maja w bitwie o lotnisko w Doniecku.

Co ciekawe, sam Igor Girkin przyznał w wywiadzie dla rosyjskiej gazety „Zavtra”, że to właśnie on ponosi bezpośrednią odpowiedzialność. W artykule pt.: Rosjanin Igor Strelkov: Jestem odpowiedzialny za wojnę we wschodniej Ukrainie oficer (który zrezygnował z posługiwania się nazwiskiem Girkin i przyjął pseudonim Strelkov, czyli „Strzelec”) opowiedział też o zaangażowaniu Federacji Rosyjskiej w konflikt na wschodniej Ukrainie.

Szóste kłamstwo Putina

Szóste z 10 kłamstw Putina dotyczy powstania Ukrainy. Wódz Federacji Rosyjskiej powiedział, że Ukraina to sztuczny byt stworzony z inicjatywy Józefa Stalina.

Tutaj wypowiedź Putina weryfikuje najlepiej historia. Ukraina została przyłączona do Związku Radzieckiego w 1922 roku za czasów Lenina. Jednak Ukraińska Republika Ludowa została ogłoszona w 1917 roku jeszcze przed przejęciem władzy przez bolszewików. Wówczas została Ukraina uznana przez tymczasowy rząd Rosji.

To historyczne zagadnienie zostało opisane szczegółowo w grudniu 1956 roku w „kwartalniku ukraińskim”. Wskazane są tam też względy historycznego konfliktu między Ukrainą i Rosją, czytamy:

W rzeczywistości Ukraińska Rada Centralna, proklamując 20 listopada 1917 r. Ukraińską Republikę Narodową i ogłaszając niepodległość polityczną Ukrainy 22 stycznia 1918 r., powołała się na swoje prawne prawa historyczne. W 1654 roku hetman Bohdan Chmielnicki w imieniu Ukrainy dobrowolnie zawarł układ z carem moskiewskim Aleksiejem Michajłowiczem i uznał jego protektorat nad Ukrainą pod warunkiem zachowania suwerenności hetmana i w dużej mierze państwowego charakteru Ukrainy. Ale carowie moskiewscy w XVII, a zwłaszcza w XVIII wieku zaczęli niszczyć zasadę suwerenności Ukrainy; Katarzyna II ostatecznie zniszczyła państwowość ukraińską p328 i przekształcił Ukrainę w okręt generalnego gubernatora Imperium Rosyjskiego.

Źródła historyczne podnoszą dodatkowo, że już po „samstanowieniu Ukrainy” Moskwa pod koniec 1917 roku utworzyła poza terytorium Ukrainy rząd Ukraińskich Republik Radzieckich, a następnie przeniosła go do Charkowa. Prorosyjskie władze wspierane przez Armię Czerwoną zajęły szybko całą Ukrainę.

Siódme kłamstwo Putina

Siódme z 10 kłamstw Putina dotyczy bezpośrednio Polski. Władimir Putin powiedział, że: Polska „zmusiła” Hitlera do wypowiedzenia wojny w 1939 roku, „odmawiając współpracy” z jego planami.

Sposobu obalenia tego kłamstwa raczej nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy przypomnieć, że plany Hitlera obejmowały eksterminację Słowian i Żydów w Polsce oraz ponowne zasiedlenie Polski przez Niemców.

Artykułów, książek opisujących plany i działanie Adolfa Hitlera powstało bez liku. Sięgnijmy jednak do źródła niezwiązanego bezpośrednio z Polską do artykułu autorstwa Aleksandry Richie, specjalizującej się w historii Niemiec, Europy Centralnej i Wschodniej. W tekście z 17 października 2023 roku pt. Inwazja na Polskę autorka pisze:

Hitlerowi zależało na tym, aby wyglądało to tak, jakby to Polacy sprowokowali działania wojenne, a SS zobowiązało się do tego, organizując liczne operacje pod fałszywą flagą i „polskie prowokacje” przeciwko Niemcom. Według zeznań Sturmbannführera Alfreda Naujocksa w Norymberdze , Reinhard Heydrich i Heinrich „Gestapo” Müller nakazali operację Himmler, aby z Polaków zrobić agresorów i usprawiedliwić nadchodzącą wojnę.

Wszystko to miało usprawiedliwić jeden cel: pełną kolonizację terenów Polski. W źródłach znajdujemy dosadny opis metody działania: Mężczyźni, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia lub języka mieli być zabijani bez litości. Hitler podkreślał w czasie wspomnianego przemówienia do swej armii, że akcję należało przeprowadzić „z największą brutalnością i bez litości”.

Ósme kłamstwo Putina

Ósme z 10 kłamstw Putina trudno inaczej oceniać niż jako cynizm lub głupotę. Władimir Putin powiedział o prezydencie Zełenskim, że: kiedyś zapytał prezydenta Ukrainy, dlaczego on, jako syn weterana II wojny światowej, miałby „współpracować z neonazistami”.

Obalenie tego kłamstwa jest niezwykle proste. II wojna światowa skończyła się 2 września 1945 roku kapitulacją Japonii. Ojciec prezydenta Zełenskiego urodził się w 1947 roku. Spornym oczywiście może być data urodzenia Oleksandra Zełenskiego, ojca obecnego prezydenta Ukrainy, ale rok jego urodzenia potwierdzają co najmniej trzy źródła:

Dziewiąte kłamstwo Putina

Dziewiąte z 10 kłamstw Putina dotyczy znów NATO. Putin powiedział, że NATO rozważa  uznanie rosyjskiej aneksji części Ukrainy.

Oczywista nieprawda, choćby ze względu na to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych  uznała aneksje za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Państwa NATO gdyby hipotetycznie chciały, to nie mają prawa kwestionować tego orzeczenia.

Szczegółowo zostało to opisane w rezolucji ONZ, ogłoszonej 7 października 2022 roku. Jest w niej między zapis wprost o tym, że to Federacja Rosyjska dokonała agresji na Ukrainę, naruszając jej suwerenność polityczną, niepodległość i integralność terytorialną.

Dziesiąte kłamstwo Putina

Ostatnie już z 10 kłamstw Putina dotyczy patriotyzmu Ukraińców. Zdaniem ukraińskich dowódców Putin zupełnie nie wie, co mówi, twierdząc, że „Ukraińcy nadal uważają się za Rosjan”.

Władimir Putin – zdaniem ukraińskich wojskowych – błędnie zrozumiał ukraińską tożsamość narodową i fałszywie sądził, że Ukraińcy postrzegają siebie jako Rosjan. To też miało pchnąć Putina do decyzji o pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Sondaż przeprowadzony w 2022 roku wykazał, że 95% opowiada się za niepodległością, a zaledwie 5% za połączeniem z Rosją.

Badanie socjologiczne zostało przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Sondaż prowadzony był od 5 do 13 lutego 2022 roku. Jednak badanie było prowadzone wyłącznie na terytoriach kontrolowanych przez władze ukraińskie (w obwodach ługańskim i donieckim sondaż przeprowadzono wyłącznie na terytorium kontrolowanym przez władze ukraińskie).

Ukraińcy różnią się jednak w zależności od miejsca zamieszkania w ocenie tego, jak powinny wyglądać w przyszłości relacje między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Im dalej na wschód Ukrainy, tym bardziej mieszkańcy mają tendencję do współistnienia ze sobą dwóch otwartych ale niepodległych państw.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P
We bring luxury & aesthetic to every social media strategy.