wtorek, 21 maja 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prosty przewodnik – kto i jak może głosować

Udostępnij

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. Wyborcy głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Kto i jak może głosować? Nie tylko osobiście…

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo zagłosować na wybranego kandydata. Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość wyborców, dlatego do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wyborca następnie otrzymuje, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie wyborczym. Przesyła ją dalej do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wyborcy niepełnosprawni, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat, zagłosować mogą przez pełnomocnika. Może nim być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika należy zgłosić do 9 dni przed dniem wyborów. Nie ma z kolei możliwości oddania głosów przez internet.

Głosowanie w innym miejscu niż adres zameldowania

Do rejestru wyborców jesteśmy wpisywani z urzędu na podstawie miejsca zameldowania. Jeżeli zmieniliśmy adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostaliśmy dopisany do rejestru wyborców. To na jego podstawie sporządza się spis wyborców, czyli listę osób, które mają prawo zagłosować w danej obwodowej komisji wyborczej.

Jeśli wyborca chce zagłosować poza miejscem zameldowania, ma dwie możliwości:

  • należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;
  • można złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której planujemy przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Jak prawidłowo oddać głos?

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości