niedziela, 21 lipca 2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi

Udostępnij

W środę 3 lipca uczniowie, którzy ukończyli szkoły podstawowe, poznali wyniki egzaminów. Teraz mają jeszcze czas, by wybrać nową szkołę. Do 8 lipca trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi

Uczniowie mają czas do 8 lipca na ewentualną zmianę wybranej szkoły. Tego dnia kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczniowie muszą też w systemie dodać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu końcowego. Na to mają czas do godziny 15.00 we wtorek 9 lipca.

Pierwsze wyniki rekrutacji uczniowie poznają w poniedziałek 15 lipca dokładnie w południe. Wtedy szkoły opublikują listy zakwalifikowanych do wybranych klas. Następnie uczniowie będą musieli potwierdzić, czy chcą się uczyć w danej szkole i dostarczyć do niej dokumenty.

Jeśli nie dostaniesz się do szkoły

Ostateczne wyniki rekrutacji do szkół podstawowych (liceów, techników, szkół branżowych I stopnia) placówki opublikują w piątek 19 lipca. W wielu szkołach może być mniej chętnych niż miejsc.1Uchwała nr LXXXVI/2591/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 Wynika to z tego, że każdy uczeń mógł składać wniosek o przyjęcie do szkoły do kilku a nawet kilkunastu placówek edukacyjnych. Nie było tutaj żadnych ograniczeń. Uczeń mógł złożyć dokumenty nawet do wszystkich łódzkich szkół średnich.

Jeżeli komuś nie udało się dostać do wybranej szkoły, powinien wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do poniedziałku 22 lipca łódzkie kuratorium oświaty opublikuje listę szkół, które mają jeszcze wolne miejsca.

W roku szkolnym 2024/2025 w łódzkich szkołach ponadpodstawowych jest 4080 miejsc w pierwszych klasach. O przyjęciu do konkretnej klasy nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów. Punktów można zdobyć maksymalnie 200, a na ich liczbę wpływ mają m.in. wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Jak policzyć ile mam punktów

Maksymalnie można dostać 200 punktów. Połowę zdobyć można za wynik egzaminu ósmoklasisty. Drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Kalkulator punktów za egzamin ósmoklasisty

Maksymalnie za egzamin ósmoklasisty można dostać 100 punktów. Punkty za egzamin ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przelicza się w następujący sposób:

 • wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy (liczbę procent) razy 0,35;
 • wynik egzaminu z matematyki mnożymy razy (liczbę procent) 0,35;
 • wynik egzaminu z języka polskiego mnożymy razy (liczbę procent) 0,30.

PRZYKŁAD Ósmoklasista zdobył na egzaminie 90% z języka polskiego, 70% z matematyki i 85% z języka obcego. Obliczamy: 90*0,35 + 70*0,35 + 85*0,30 = 81,50. Czyli uczeń będzie miał przyznanych 81,5 punktu za egzamin ósmoklasisty.

Punkty za oceny na świadectwie

Dodatkowo punkty uczeń dostaje za oceny na świadectwie. Przy czym brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dodatkowych dwóch przedmiotów (wskazanych przez konkretną szkołę w zależności od profilu klasy). Maksymalnie można „zarobić” na ocenach 72 punkty. Za poszczególne oceny dostajemy punkty:

 • 6 (ocena celująca) – 18 punktów,
 • 5 (ocena celująca) – 17 punktów,
 • 4 (ocena dobra) – 14 punktów,
 • 3 (ocena dostateczna) – 8 punktów,
 • 2 (ocena dopuszczająca) – 2 punkty.

PRZYKŁAD Ósmoklasista złożył dokumenty do klasy o profilu historyczno-geograficznym Szkoła poinformowała, że bierze pod uwagę dodatkowo oceny z historii i geografii. Uczeń na świadectwie z języka polskiego ma szóstkę, z matematyki dwójkę, z przedmiotu dodatkowego (historii) szóstkę, a z drugiego przedmiotu dodatkowego (geografii) piątkę. Obliczmy liczbę punktów: 18+2+18+17=55. 

Punkty za dodatkowe osiągnięcia

Dodatkowo punktowane są szczególne osiągnięcia ucznia oraz jego aktywność. To dobra metoda, by uzupełnić swoje punkty. Można zdobyć:

 • 7 punktów za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem;
 • 3 punkty za udział w szkolnym wolontariacie;
 • maksymalnie 18 punktów (jednorazowo od 2 do 10) za szczególne osiągnięcia; mogą to być wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, a także osiągnięcia w konkursach sportowych i artystycznych.

Ile punktów wystarczało w roku 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 przebiegała podobnie. Również obowiązywał system punktowy przyjęć do szkoły. Publikujemy listę, w której widać jakie były minimalne i maksymalne wartości punktów, które uzyskali uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły i klasy.

I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
A_geo_mat_ang 165,20 187,70
B_mat_fiz_inf 174,65 194,30
C_chem_mat_ang 167,40 194,35
D_biol_chem_mat 171,10 190,40
E_biol_chem_mat 170,10 198,60

II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
I A – Kultur Dalekiego Wschodu 138,00 198,70
I B – Humanistyczno – społeczna 122,70 148,85
I C – Biologiczno-chemiczna 139,80 164,20
I D – Design humanistyczno-kulturowy  120,90 160,25
I E – Turystyczna 121,65 152,50
I F – Medialna 106,10 148,80
I A – Kultur Dalekiego Wschodu 111,00 174,60
I B – Humanistyczno – społeczna 109,55 167,60
I C – Biologiczno-chemiczna 132,00 161,80
I D – Design humanistyczno-kulturowy 98,05 172,35
I E – Turystyczna 110,30 153,00
I F – Medialna 83,25 142,95

III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1a 151,60 180,75
1b 166,10 198,00
1c 159,00 183,90
1d 169,65 190,60
1e 168,45 185,95

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
A pre IB gr1 (dwujęzyczna) 164,00 177,45
A pre IB gr 2 (dwujęzyczna) 150,80 177,85
B pre IB gr 1 (dwujęzyczna) 159,50 186,20
B pre IB gr 2 (dwujęzyczna) 143,85 174,40
C pre IB gr1 (dwujęzyczna) 166,25 176,95
C pre IB gr 2 (dwujęzyczna) 147,55 177,45
D pre IB gr 1 (dwujęzyczna) 168,50 180,75
D pre IB gr 2 (dwujęzyczna) 164,30 172,35
E gr 1 (ogólnodostępna) 158,90 195,45
E gr 2 (ogólnodostępna) 153,55 170,50
F gr 1 (ogólnodostępna) 156,45 175,60
F gr 2 (ogólnodostępna) 150,15 173,10

VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1a turystyczno-krajoznawcza 119,80  169,65
1b teatralna 99,10 178,20
1c nowe media 120,75 170,35
1f filmowa 116,65 171,75
1f taneczna 96,80 167,25
1z prozdrowotna 125,65 172,20

VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
0 (wstępna) dwujęzyczny biolchem 157,60 187,30
0 (wstępna) dwujęzyczny pol-geo 138,70 171,65
B lingwistyczna 139,35 178,95
C humanistyczna 133,55 170,65
D przyrodniczo-matematyczna 141,30 172,25
E przyrodnicza 143,30 171,55
F ekonomiczna 141,35 178,45
G nauk społecznych 122,60 169,65

IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
matematyka informatyka angielski 149,25 166,80
biologia chemia angielski 137,25 169,20
biologia polski angielski 128,00 163,90
geografia hiszpański angielski 128,75 179,95
matematyka geografia angielski 133,15 165,00
matematyka fizyka angielski 134,00 175,95
wos geografia angielski 122,10 160,60
matematyka chemia angielski 119,20 178,15

XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A/1 dwujęzyczna z językiem angielskim 125,75 180,35
1A/2 dwujęzyczna z językiem angielskim 129,45 165,90
1C/1 162,20 176,55
1C/2 157,90 184,35
1D/1 137,65 156,50
1D/2 135,95 162,80
1E 146,55 166,80
1F 141,55 177,60
1G/1 151,70 172,95
1G/2 143,10 173,40
0W – wstępna z językiem francuskim 143,30 173,55

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
klasa A – matematyczno-fizyczno-angielska 191,90 231,95
klasa B – matematyczno-fizyczna 152,45 181,55
kasa C – matematyczno-biologiczno-chemiczna 158,60 180,55
klasa D – matematyczno-geograficzno-angielska 153,95 181,55
klasa E – matematyczno-fizyczno-angielska 161,00 192,15
klasa E – matematyczno-biologiczno-chemiczna 153,05 169,15

XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Klasa Zakwalifikowani uczniowie
Minimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1a humanistyczna z edukacją medialną 140,10 169,20
1b medyczna 157,35 179,45
1c politechniczna 163,65 188,75
0wd biologiczno-chemiczna 131,35 180,75
0we humanistyczna 129,05 183,45

Pozostałe szkoły ponadpodstawowe w Łodzi

Minimalne progi jakie gwarantowały, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie skuteczna w pozostałych łódzkich placówkach, znajdziecie w dokumencie PDF. Do poprania TUTAJ.

Przypisy
Komentarze Facebook

Skomentuj

Wpisz komentarz!
Podaj swoje imię

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P