wtorek, 23 lipca 2024

Poszukiwani ławnicy łódzkich sądów. Jakie wymagania i co robi ławnik?

Udostępnij

Sąd Okręgowy w Łodzi prowadzi nabór ławników. Jest aż blisko 700 wakatów do obsadzenia w nowej kadencji, która rozpocznie się 1 stycznia i potrwa cztery lata. Kto może zostać ławnikiem? Każdy, kto spełni określone warunki.

Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami zawodowymi. W odróżnieniu od nich, ławnik nie może jednak przewodniczyć rozprawie i naradzie. Dlatego funkcja ta określana jest sędzią społecznymi. Status ławnika określa  ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ławnikiem może zostać osoba, która skończyła 30 lat, ale nie przekroczyła 70 roku życia. Ma obywatelstwo polskie i nie była karana.

Kto nie może zostać ławnikiem

Podstawowym warunkiem jest również zatrudnienie lub mieszkanie od co najmniej roku w miejscu kandydowania i minimum średnie wykształcenie. Nabór na ławników wyklucza jednak pewne grupy zawodowe. Kandydować nie mogą policjanci, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, duchowni, żołnierze, funkcjonariuszy służby więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Funkcji tej nie mogą pełnić także pracownicy sądów i prokuratury.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać między innymi organizacje społeczne, związki zawodowe lub grupa 50 obywateli. Ostatecznie kandydatów wybiera komisja, a zatwierdza rada miasta albo gminy. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Nabór ławników łódzkich sądów kończy się 30 czerwca.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P