Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza rozbrzmiały w łódzkiej katedrze. W koncercie wzięło udział około tysiąca osób. Uczestniczył w nim również ks. prał. Patrick Chauvet – rektor paryskiej katedry, który specjalnie na koncert przyleciał do Łodzi. Wszystkie pieniądze zebrane podczas koncertu trafi na odbudowę katedry Notre Dame.

Zanim koncert w łódzkiej katedrze rozpoczął się, zebrani w bazylice zobaczyli film w pożaru katedry. Arcybiskup Grzegorz Ryś, który był pomysłodawcą koncertu, stwierdził następnie, że społeczeństwo stoi nie tylko przed odbudową katedry.

Ile rzeczy, spraw, postaw, wartości, mamy do odbudowania w sobie, każdy z nas osobiście i my jako Kościół? I właśnie dlatego jest ten koncert, i właśnie dlatego jest ta zbiórka. przyznał metropolita łódzki

Koncert w łódzkiej katedrze trwał ponad godzinę. Wzięli w nim udział znamienici soliści: Hanna Banaszak, Elżbieta Towarnicka, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Andrzej Lampert czy Jacek Wójcicki. Wystąpił również Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Górecki Chamber Choir oraz Orkiestra Symfoniczna Passionart. Nad całością tego artystycznego przedsięwzięcia czuwał maestro Stanisław Krawczyński.