sobota, 2 marca 2024

Budżet Łodzi na 2020 rok „bardzo ambitny i bardzo trudny”

Udostępnij

Budżet Łodzi na 2020 rok będzie bardzo ambitny i bardzo trudny do zrealizowania – powiedziała w prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Miasto będzie zmuszone zaciągnąć kredyt, by pokryć zmniejszone o 140 mln zł wpływy z podatku PIT. Dochody miasta planowane są na poziomie 4,930 mld zł, a wydatki – ponad 5 mld zł.

Jaki budżet Łodzi

Pieniądze z podatku PIT wystarczyłyby m.in. na remont ponad 80 dróg gruntowych, budowę 350 km nowych chodników, opłacenie 40 tys. obiadów dla dzieci w szkołach czy zakup 14 nowych tramwajów. Jednak – jak mówi prezydent Łodzi – to nie jedyne uszczuplenie w miejskiej kasie.

Miasto dokłada do zreformowanej oświaty, a subwencja z budżetu państwa nie pokrywa kosztów tych zmian. To skutkuje zwiększonym wydatkami na oświatę, które sięgną w przyszłym roku 1,236 mld zł przy subwencji 709 mln zł od rządu, ale przy udziale 527 mln zł z kasy miejskiej.

mówi HANNA ZDANOWSKA, prezydent Łodzi

Mimo wszystko, budżet Łodzi na 2020 rok nadal ma być budżetem  proinwestycyjnym.

Ponad 3 mld długu

Dochody miasta wyniosą 4,930 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 2019 rok o 10,5 proc. Wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem dotacji celowych, m.in. na 500 plus, co oznacza, że są to środki z góry rozdysponowane.

Będzie to kolejny rok z rzędu, gdy wydatki majątkowe sięgną ponad 1 mld zł. Z kolei deficyt zaplanowano na poziomie 237,3 mln zł, co stanowi 4,8 proc. dochodów ogółem.

Przy takim poziomie wydatków majątkowych deficyt jest niewysoki, natomiast nadwyżka operacyjna – czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i bieżącymi wydatkami – utrzymuje się na poziomie 310 mln zł, czyli 7 proc. dochodów bieżących. Myślę, że dla agencji ratingowych i Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie to satysfakcjonujące.

mówi KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI, skarbnik miasta

Główne źródła dochodów miasta to przede wszystkim podatek PiT – 1,189 mld zł, subwencja oświatowa – 709 mln zł, a także podatki lokalne i środki UE. Dług miasta liczony na koniec 2020 ma wynieść 3,140 mld zł.

Z olbrzymim trudem odbudowaliśmy niespotykaną we współczesnej historii Łodzi nadwyżkę operacyjną – ponad 300 mln zł – niestety to wszystko mało, bo nagle z budżetu wyparowało nam 140 mln zł dochodów bieżących.

mówi HANNA ZDANOWSKA

Prezydent zapowiedziała, że magistrat już ograniczył wydatki bieżące na swoje funkcjonowanie.

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości