niedziela, 19 maja 2024

Blisko 17 milionów złotych dofinansowania inwestycji w trzech gminach

Udostępnij

Gmina Rusiec, Zelów i Bełchatów otrzymały dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę blisko 17 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów z terenu całego województwa łódzkiego trafiło razem ponad 125 milionów złotych.

Wsparcie inwestycji przez rząd

W środę, 31 marca rozstrzygnięto trzecią już edycją konkursu, gdzie prowadzono nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który zaoferował rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

W ramach tej edycji konkursu wsparcie otrzymało 79 jednostek samorządowych z terenu województwa łódzkiego na łączną kwotę w wysokości ponad 125 milionów złotych na planowane inwestycje, których koszt przekraczał łącznie 325 milionów złotych. To powoduje, że planowane roboty kosztują samorządy średnio o 40% mniej.

Województwo łódzkie w ramach RFIL otrzymało już trzecie tak okazałe wsparcie. W pierwszej edycji konto samorządów łącznie zasiliła kwota 389 milionów złotych, w drugim konkursie 292 milionów złotych, a teraz znacznie mniej, bo 125 milionów złotych, ale to nadal są bardzo duże pieniądze.

Razem w trzech edycjach konkursów daje to kwotę 806 milionów złotych, czyli jest to największe finansowe wsparcie w historii lokalnych samorządów w tak krótkim czasie.

Wpływ takich środków finansowych w trudnych czasach panującej pandemii koronawirusa pozwolą samorządom na realizację zadań, które do tej pory były zbyt kosztowne lub były w odległych planach. Warto zauważyć, że te pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Gmina Rusiec „rozbiła” bank

Jeżeli chodzi o powiat bełchatowski, to komisja w pierwszej propozycji przyznała kwotę 5 milionów złotych na budowę przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu.

Realizacja tej inwestycji ma na celu zapewnienie dostępności zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym. Budowa pozwoli poprawić bazę przedszkolną, gdzie powstaną nowe miejsca dla maluchów.

Na terenie gminy Rusiec mają powstać cztery oddziały przedszkolne wraz z rozbudową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą techniczną. W czterech przedszkola ma pomieścić się 100 dzieci. Ponadto powstanie też klubik dziecięcy, który będzie funkcjonował dla 25 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Inwestycji

Co ważne gmina Rusiec w lutym bieżącego roku podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu”. Jej koszt, to około 98,5 tysiąca złotych, które zostanie przeznaczone z budżetu gminy. Wykonanie dokumentacji planuje się na drugą połowę 2021 roku.

Drugą dofinansowaną inwestycją, tym razem w kwocie 2 milionów złotych jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu. Łącznie koszt tego przedsięwzięcia może wynieść około 3,5 miliona złotych.

Głęboka termomodernizacja placówki szkolnej ma poprawić efektywność energetyczną, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania i wpłynie na mniejsze koszty funkcjonowania zespołu.

Okazałe wsparcie inwestycji również w Zelowie

Całkiem pokaźne dofinansowanie na trzy zadania otrzymała gmina Zelów. Konto samorządu zasili kwota 5,8 miliona złotych.

Pierwsze 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy Leśnej w Zelowie. Do wykonania będzie odtworzenie pasów drogowych w zakresie podbudowy w tłuczniu.

Kolejne 2 miliony złotych trafią na konto przy tej samej inwestycji, ale na ulicy Poprzecznej w Zelowie.

Inwestycji

Pomoc finansowa rzędu 1,8 miliona złotych trafi też w ramach powstania wodociągu na terenie miejscowości: Kolonia Pożdżenice, Ignaców i Nowa Wola.

– Te inwestycje planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku ~ Tomasz Jachymek, burmistrz Zelowa

Wszystkie te roboty łącznie będą kosztować nieco ponad 6,3 miliona złotych, a więc dofinansowanie rzędu niespełna 6 milionów złotych pozwoli gminie Zelów na bardzo korzystne pod kątem wydatków pieniężnych przeprowadzenie tych modernizacji.

Gmina Bełchatów także wykona ważne zadania

Najmniejsze, ale nadal bardzo duże wsparcie na terenie powiatu bełchatowskiego otrzymała gmina Bełchatów, która na dwie inwestycje, których koszt szacowany jest na 4,3 miliona złotych, otrzyma wsparcie rzędu 4 milionów złotych.

Najwięcej, bo 1,8 miliona złotych ma kosztować powstanie kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Zdzieszulicach Górnych (na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych). Jej wykonanie ma poprawić warunki infrastrukturalne, które są konieczne dla stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w miejscu przeprowadzanej inwestycji.

Kolejne dwa dofinansowania w całości pokryły szacowane koszty inwestycji. Chodzi tutaj o budowę świetlicy w Emilinie – Centrum Sportu i Rekreacji wraz z wyposażeniem. Budynek ma powstać z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii takich jak: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, panele fotowoltaiczne, czy pompa ciepła. Ma być to centrum zarządzania obiektami sportowymi z terenu gminy Bełchatów oraz miejsce do integracji dla mieszkańców. Inwestycja ma też wpłynąć na poprawę jakości powietrza, ponieważ będzie energooszczędna. Dofinansowanie na tę budowę wyniesie około 1,5 miliona złotych.

Inwestycji

Z kolei 1 milion złotych udało się pozyskać na przebudowę odcinka drogi długości 950 metrów w Dobiecinie. Będzie to o tyle ważna inwestycja, że tą drogą dojeżdża się do szkoły podstawowej oraz na boisko „Orlik”. W newralgicznych miejscach ma być wykonana podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja ta z pewnością poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.

– Wystąpiliśmy o dofinansowanie dla trzech projektów, które dla mieszkańców są bardzo ważne, a niestety jako samorząd nie jesteśmy w stanie sami ich sfinansować. – Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwi nam realizację tych zadań w krótkiej perspektywie czasowej ~ Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów

TUTAJ można zobaczyć listę wniosków, które otrzymały rekomendację komisji.

Program Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakłada, że dofinansowane zadania muszą być wykonane w latach 2021-2022.

Przeczytaj także:

Centrum Rozwoju Kompetencji pierwszym elementem transformacji energetycznej

W kwietniu rusza remont ulicy Kwiatowej

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości