czwartek, 23 maja 2024

Zamknięte Komory Fermentacyjne w bełchatowskiej oczyszczalni

Udostępnij

Na terenie oczyszczalni ścieków w Bełchatowie powstały Zamknięte Komory Fermentacyjne oraz instalacja biogazowa. Do końca dobiegł ostatni etap rozruchu technologicznego.

Od dwóch lat na terenie oczyszczalni przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie realizowany był kontrakt pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych”. Ostatnim etapem realizacji tej inwestycji był rozruch technologiczny, który zakończył się pozytywnym rezultatem.

W ramach tego kontraktu powstała instalacja biogazowa oraz Zamknięte Komory Fermentacyjne, czyli dwa szczelnie przykryte ogromnymi kopułami zbiorniki. Jedna wybudowana komora ma wysokość 17 metrów, średnicę 12,60 metrów oraz pojemność około 2000m3.

Jak działają Zamknięte Komory Fermentacyjne?

Osad znajdujący się w ZKF podgrzewa się do temperatury w granicach 37-38 stopni Celsjusza. Następnie za pomocą mieszadła z rurą centralną jest on mieszany. Później gaz znajdujący się w górnej części zbiornika  trafia do instalacji odsiarczającej i następnie do zbiornika membranowego, który ma pojemność około 1500m3 i przypomina wielki balon. Gaz trafia dalej do stacji uzdatniania biogazu, a potem do odbiorników biogazu, czyli kotła olejowo-biogazowego lub agregata kogeneracyjnego. Nadmiar biogazu spalany jest w pochodni. Cały proces fermentacji mezofilowej trwa nieco ponad miesiąc, a dokładnie około 36 dni.

Dziennie instalacja biogazowa produkuje ponad 2 tysiące m3 biogazu po czym spala go za pomocą układu kogeneracyjnego, gdzie uzyskuje się energie elektryczną oraz cieplną. Na ten moment średnio produkowane jest ok. 200 kW/h energii elektrycznej oraz 300 kW/h energii cieplnej.

– Przestarzały proces fermentacji psychrofilowej – dotychczas prowadzony w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych – dzięki wybudowanej instalacji został zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w ZKF, co w perspektywie przyczyni się do ograniczenia emisji związków złowonnych do atmosfery i poprawi komfort życia mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia Piotr Pierzchała, Prezes Zarządu „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

Oczyszczalnia ścieków uzyskiwaną energię elektryczną wykorzystuje na własne potrzeby do zasilania takich urządzeń, które są wykorzystywane do technologii oczyszczalni ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Z kolei energia cieplna ogrzewa Zamknięte Komory Fermentacyjne i słoneczne suszarnie osadów, a także jest wykorzystywana w celach technologicznych.

Realizacja projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość tej inwestycji wyniosła 18 869 354,42 złotych netto.

Bieżące informacje nt. działalności spółki WOD-KAN można znaleźć na stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl.

Przeczytaj także:

Konkurs dla dzieci na najbrzydszą marzannę

Nietrzeźwi kierujący na lokalnych drogach

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości