czwartek, 29 lutego 2024

Sąd ogłosił upadłość właściciela Sukcesji

Udostępnij

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił upadłość właściciela Sukcesji. Decyzja o upadłości spółki Fabryka Biznesu tylko teoretycznie kończy postępowanie upadłościowe spółki, bowiem złożenie zażalenia już zapowiedzieli właściciele firmy, a wierzyciele też mają taką możliwość.

Kłopoty właściciela Sukcesji

Niemal od samego początku inwestycja Fabryki Biznesu niosła ze sobą problemy. Sytuacja stała się dramatyczna pod koniec 2018 roku. Spór spółki Fabryka Biznesu z między innymi wykonawcami centrum handlowego, groził tym, że w końcu zostanie ogłoszona upadłość właściciela Sukcesji.

Pierwszy z wniosków o ogłoszenie upadłości spółki wpłynął do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia już w 2017 roku. Złożyła go spółka Mirbud. Wniosek został przez sąd oddalony 19 stycznia 2018 roku. Co ciekawe, 29 grudnia 2017 roku ten sam sąd oddalił wniosek o upadłość Mirbudu. Wniosek złożony oczywiście przez Fabrykę Biznesu. Konflikt narastał a koniec zdawał się być oczywisty. Któraś spółka musiała upaść.

W listopadzie 2018 roku doszło już do niemal otwartej wojny na linii Fabryka Biznesu versus Mirbud, który był głównym wykonawcą budowy centrum handlowego Sukcesja w Łodzi. Wykonawca budowy twierdził, że zleceniodawca nie zapłacił za prace budowlane. Natomiast Fabryka Biznesu twierdziła, że to oni są poszkodowani, bo wykonawca nie wykonał wszystkich prac.

Tym samym Mirbud miał zmusić Fabrykę Biznesu do uzupełnienia prac przez innych wykonawców, co wiązało się ze znacznie większymi kosztami (treść oświadczeń obu firm na dole materiału).

Tym samym dwa przeciwne komunikaty opublikowane przez spółki wskazywały na bardzo duże zaległości finansowe. Z dokumentów sądowych wynikało, ze co najmniej jedna z firm domaga się od Fabryki Biznesu spłaty zaległości w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Sąd ogłosił upadłość właściciela Sukcesji

1 kwietnia Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia podjął decyzję i ogłosił upadłość właściciela Sukcesji. Fabryka Biznesu tym samym jest w stanie upadłości. Sąd na tym samym posiedzeniu podjął decyzje dające szansę wierzycielom Fabryki Biznesu na odzyskanie pieniędzy.

Decyzja o upadłości właściciela Sukcesji obejmuje też likwidację majątku dłużnika. Sąd do przeprowadzenia procesu upadłości wyznaczył sędziów komisarzy i syndyka. Na poszczególne funkcje wyznaczono:

  • Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak na sędziego komisarza,
  • Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę na zastępcę sędziego komisarza,
  • Ewę Frontczak na syndyka

Wierzyciele mogą zgłaszać się z roszczeniami

Po decyzji Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia wierzyciele mogą zgłaszać wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od czasu publikacji orzeczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Publikacja informacji o upadłości właściciela Sukcesji nastąpiła 8 kwietnia. Również miesiąc mają na zgłoszenie ci, którzy mają inne roszczenia do spółki Fabryka Biznesu, a dotychczas ich nie zgłosili. Upadłość właściciela Sukcesji to dopiero początek drogi.
 

Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 80/20.
Obwieszczenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Fabryka Biznesu z decyzją sądu nie zgadza się i zapowiada zażalenie na decyzję. Jednak w obecnej sytuacji zdaje się być ono bezcelowe. Co ciekawe, w rozesłanym oświadczeniu Fabryka Biznesu poinformowała, że pozyskała zewnętrznego inwestora, który ma być gwarantem odzyskania stabilności finansowej. Oczywiście, przy założeniu, że sąd zmieni procedurę upadłości likwidacyjnej na tzw. opcję likwidacji pre-pack.

W ocenie Zarządu, sprzedaż spółki nowemu inwestorowi stworzy szansę dalszego rozwoju Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja, skutecznego konkurowania na lokalnym rynku, a także szybszego uregulowania zaległych zobowiązań.Zarząd Fabryki Biznesu

Jednocześnie zarząd spółki zadeklarował pełną współpracę z powołanym przez sąd syndykiem. Tym razem w rozesłanym oświadczeniu rzecznik prasowy Centrum Handlowego Sukcesja dopowiedział, że problemy właściciela, to efekt umorzonego przez sąd postępowania układowego między Fabryką Biznesu a bankami.

Co z najemcami i klientami Sukcesji

W czasie pandemii koronawirusa nikt z centrum handlowego nie korzysta. Umowy z najemcami są zawieszone lub wręcz zostały wygaszone. Klientów nie ma. Dopiero po cofnięciu obostrzeń związanych z wizytami w centrach handlowych, klienci będą mogli wrócić wraz z ajentami do Sukcesji. Na razie upadłość właściciela Sukcesji otwiera tylko drogę wierzycielom do odzyskania pieniędzy.

Pierwsza różnica od razu nie będzie widoczna. Po prostu od decyzji sądu, centrum handlowym nie zarządza już spółka, której upadłość stwierdzono, a syndyk, który ma doprowadzić do spłaty wszelkich wierzytelności spółki w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Jeżeli wszystko zostanie przeprowadzone sprawnie, klienci nawet nie zorientują się, że cokolwiek się zmieniło, a ajenci zobaczą jedynie inne nagłówki na umowach najmu, które podpiszą z nowymi właścicielami.

Spis treści

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości