czwartek, 20 czerwca 2024

Sąd ogłosił upadłość właściciela Sukcesji

Udostępnij

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił upadłość właściciela Sukcesji. Decyzja o upadłości spółki Fabryka Biznesu tylko teoretycznie kończy postępowanie upadłościowe spółki, bowiem złożenie zażalenia już zapowiedzieli właściciele firmy, a wierzyciele też mają taką możliwość.

Kłopoty właściciela Sukcesji

Niemal od samego początku inwestycja Fabryki Biznesu niosła ze sobą problemy. Sytuacja stała się dramatyczna pod koniec 2018 roku. Spór spółki Fabryka Biznesu z między innymi wykonawcami centrum handlowego, groził tym, że w końcu zostanie ogłoszona upadłość właściciela Sukcesji.

Pierwszy z wniosków o ogłoszenie upadłości spółki wpłynął do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia już w 2017 roku. Złożyła go spółka Mirbud. Wniosek został przez sąd oddalony 19 stycznia 2018 roku. Co ciekawe, 29 grudnia 2017 roku ten sam sąd oddalił wniosek o upadłość Mirbudu. Wniosek złożony oczywiście przez Fabrykę Biznesu. Konflikt narastał a koniec zdawał się być oczywisty. Któraś spółka musiała upaść.

W listopadzie 2018 roku doszło już do niemal otwartej wojny na linii Fabryka Biznesu versus Mirbud, który był głównym wykonawcą budowy centrum handlowego Sukcesja w Łodzi. Wykonawca budowy twierdził, że zleceniodawca nie zapłacił za prace budowlane. Natomiast Fabryka Biznesu twierdziła, że to oni są poszkodowani, bo wykonawca nie wykonał wszystkich prac.

Tym samym Mirbud miał zmusić Fabrykę Biznesu do uzupełnienia prac przez innych wykonawców, co wiązało się ze znacznie większymi kosztami (treść oświadczeń obu firm na dole materiału).

Tym samym dwa przeciwne komunikaty opublikowane przez spółki wskazywały na bardzo duże zaległości finansowe. Z dokumentów sądowych wynikało, ze co najmniej jedna z firm domaga się od Fabryki Biznesu spłaty zaległości w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Sąd ogłosił upadłość właściciela Sukcesji

1 kwietnia Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia podjął decyzję i ogłosił upadłość właściciela Sukcesji. Fabryka Biznesu tym samym jest w stanie upadłości. Sąd na tym samym posiedzeniu podjął decyzje dające szansę wierzycielom Fabryki Biznesu na odzyskanie pieniędzy.

Decyzja o upadłości właściciela Sukcesji obejmuje też likwidację majątku dłużnika. Sąd do przeprowadzenia procesu upadłości wyznaczył sędziów komisarzy i syndyka. Na poszczególne funkcje wyznaczono:

  • Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak na sędziego komisarza,
  • Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę na zastępcę sędziego komisarza,
  • Ewę Frontczak na syndyka

Wierzyciele mogą zgłaszać się z roszczeniami

Po decyzji Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia wierzyciele mogą zgłaszać wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od czasu publikacji orzeczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Publikacja informacji o upadłości właściciela Sukcesji nastąpiła 8 kwietnia. Również miesiąc mają na zgłoszenie ci, którzy mają inne roszczenia do spółki Fabryka Biznesu, a dotychczas ich nie zgłosili. Upadłość właściciela Sukcesji to dopiero początek drogi. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 80/20.
Obwieszczenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Fabryka Biznesu z decyzją sądu nie zgadza się i zapowiada zażalenie na decyzję. Jednak w obecnej sytuacji zdaje się być ono bezcelowe. Co ciekawe, w rozesłanym oświadczeniu Fabryka Biznesu poinformowała, że pozyskała zewnętrznego inwestora, który ma być gwarantem odzyskania stabilności finansowej. Oczywiście, przy założeniu, że sąd zmieni procedurę upadłości likwidacyjnej na tzw. opcję likwidacji pre-pack.

W ocenie Zarządu, sprzedaż spółki nowemu inwestorowi stworzy szansę dalszego rozwoju Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja, skutecznego konkurowania na lokalnym rynku, a także szybszego uregulowania zaległych zobowiązań.Zarząd Fabryki Biznesu

Jednocześnie zarząd spółki zadeklarował pełną współpracę z powołanym przez sąd syndykiem. Tym razem w rozesłanym oświadczeniu rzecznik prasowy Centrum Handlowego Sukcesja dopowiedział, że problemy właściciela, to efekt umorzonego przez sąd postępowania układowego między Fabryką Biznesu a bankami.

Co z najemcami i klientami Sukcesji

W czasie pandemii koronawirusa nikt z centrum handlowego nie korzysta. Umowy z najemcami są zawieszone lub wręcz zostały wygaszone. Klientów nie ma. Dopiero po cofnięciu obostrzeń związanych z wizytami w centrach handlowych, klienci będą mogli wrócić wraz z ajentami do Sukcesji. Na razie upadłość właściciela Sukcesji otwiera tylko drogę wierzycielom do odzyskania pieniędzy.

Pierwsza różnica od razu nie będzie widoczna. Po prostu od decyzji sądu, centrum handlowym nie zarządza już spółka, której upadłość stwierdzono, a syndyk, który ma doprowadzić do spłaty wszelkich wierzytelności spółki w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Jeżeli wszystko zostanie przeprowadzone sprawnie, klienci nawet nie zorientują się, że cokolwiek się zmieniło, a ajenci zobaczą jedynie inne nagłówki na umowach najmu, które podpiszą z nowymi właścicielami.

Oświadczenie zarządu Fabryki biznesu
W dniu 30 listopada 2018 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia wniosek o otwarcie postępowania układowego, którego celem jest zawarcie porozumienia z instytucjami finansującymi w sprawie warunków spłaty długoterminowych zobowiązań. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest w takich sytuacjach standardową, wymaganą przez prawo procedurą.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego nie ma związku z Mirbud S.A., generalnym wykonawcą Centrum. Fabryka Biznesu nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Mirbud S.A. Przeciwnie, to Mirbud S.A. jest dłużnikiem Fabryki Biznesu z tytułu niewykonania w całości – wynikających z umowy – prac budowalnych oraz niewłaściwego ich wykonania. W konsekwencji Fabryka Biznesu poniosła wysokie koszty zakończenia inwestycji i usunięcia usterek.

Zarząd Fabryki Biznesu zapewnia jednocześnie, że CH-R Sukcesja normalnie funkcjonuje, sukcesywnie wzbogaca ofertę handlową, usługową i gastronomiczną. Do grona najemców dołączyły w ostatnim czasie m.in. kolejne znane marki odzieżowe, powiększyła się strefa restauracyjna, zgodnie z oczekiwaniami odwiedzających. Otwarcie postępowania układowego wpłynie pozytywnie na rozwój Centrum, komfort klientów i najemców.
Oświadczenie spółki Mirbud
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, aktualnie z powództwa MIRBUD S.A. toczą się przeciwko Fabryce Biznesu Sp. z o.o. dwa postępowania o zapłatę kwoty roszczeń. Są to 9.522.591,00 zł oraz 270.000,00 zł.

Ponadto przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z powództwa MIRBUD S.A. toczy się postępowanie o zapłatę kwoty 56.174,00 zł, w którym dokonano zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie rachunków bankowych Fabryki Biznesu Sp. o.o. Z informacji posiadanych przez MIRBUD S.A. wynika, że w stosunku do Fabryki Biznesu sp. z o.o. toczą się również inne postępowania sądowe i egzekucje.

Kwota zobowiązań Fabryki Biznesu względem MIRBUD S.A. jest jedynie niewielką częścią wszystkich zobowiązań Fabryki Biznesu względem ogółu wierzycieli (około 2%), stąd problemów finansowych tej spółki nie należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście zadłużenia względem MIRBUD S.A., ale przede wszystkim biorąc pod uwagę pokrzywdzenie ogółu wierzycieli i złej sytuacji finansowej Fabryki Biznesu sp. z o.o..

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P
We bring luxury & aesthetic to every social media strategy.