wtorek, 21 maja 2024

Prawa autorskie do treści w serwisie wiadomosci-lodz.pl

Udostępnij

Kosmedia z siedzibą w Łodzi (dalej jako Wydawca), właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie wiadomosci-lodz.pl (dalej jako Serwis), w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, felietony etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje Wydawcy pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały Wydawcy).

Wydawca nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów Wydawcy bez porozumienia z Wydawcą i bez stosownego wynagrodzenia należnego Wydawcy. Co za tym idzie Wydawca informuje, że:

kopiowanie materiałów Wydawcy i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.06.90.631 tekst jednolity ze zmianami (dalej jako papp) zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;

Wszelkie przypadki kopiowania materiałów Wydawcy i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W każdym przypadku wejścia przez Wydawcę w posiadanie informacji, z których wynika, że prawa Wydawcy w w/w zakresie są lub były naruszane przez właścicieli stron internetowych publikujących materiały Wydawcy, Wydawca zabezpiecza dowody przedmiotowego stanu rzeczy na poczet ewentualnego sporu sądowego lub postępowania karnego. Wydawca informuje, że jest gotów na propozycje wpisanej w ramy prawne współpracy w zakresie udostępniania materiałów Wydawcy w Internecie. W tym celu należy skontaktować się z Wydawcą elektronicznie pod adresem kontakt@wiadomosci-lodz.pl lub telefonicznie pod numerem 450 060 999.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości