wtorek, 21 maja 2024

Pomoc dla firm. Można składać wnioski o niskooprocentowane pożyczki

Udostępnij

Pomoc dla firm w czasach pandemii koronawirusa w Łódzkiem. Można składać wnioski o niskooprocentowane pożyczki z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota udzielonego w ten sposób wsparcia wyniesie blisko 59 milionów złotych.

Pomoc dla firm

To jedna z form wsparcia dla lokalnego biznesu zaproponowana przez władze samorządu województwa łódzkiego. Pomoc dla firm jest możliwa dzięki podpisaniu przez zarząd ŁARR umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu mogą ubiegać się w agencji o niskooprocentowane pożyczki płynnościowe. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 59 mln zł.

Pozyskane pieniądze firmy będą mogły wykorzystać na złagodzenie kryzysu wywołanego stanem epidemii, w tym na utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na: wynagrodzenia dla pracowników oraz zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów i półproduktów.

Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,1 proc. w skali roku dla kwoty do 200 tysięcy złotych z okresem spłaty do 12 miesięcy lub 1,5 proc. w pozostałych przypadkach. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać w ten sposób do 1 mln zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Jak podkreśla ŁARR, pożyczka udzielana jest bez prowizji, marży, WIBOR.

Wnioski o udzielenie pożyczki oraz szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na stronie www.larr.pl.

Komentarze Facebook

Spis treści

REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości