sobota, 18 maja 2024

Dobiega końca nabór do przedszkoli i podstawówek

Udostępnij

Powoli ku końcowi zmierza nabór do przedszkoli i podstawówek. Już tylko do środy, 17 marca rodzice mają czas na zgłoszenie w procesie rekrutacji swoich pociech do miejskich przedszkoli, klas „0” oraz szkół podstawowych.

Od miesiąca trwa nabór do przedszkoli i podstawówek na terenie Bełchatowa. Dlaczego władze miasta zdecydowały się na tak wczesne ogłoszenie procesu rekrutacyjnego?

– Mając takie dane, możemy rozplanować wszystko tak, by optymalnie zabezpieczyć potrzeby najmłodszych uczniów i rodziców – wyjaśnia Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa

Jeśli chodzi o przedszkola, czyli placówki, gdzie trafią najmłodsi bełchatowianie, to do wyboru jest dziewięć oddziałów z których co roku łącznie korzysta ponad 1500 dzieci w wieku 3-6 lat. W tegorocznym etapie rekrutacji przygotowano 400 miejsc dla najmłodszych, którzy po raz pierwszy trafią do przedszkola. To bardzo podobna suma jak przed rokiem.

Również nie zmieniają się zasady naboru o których mowa w ustawie „Prawo oświatowe” oraz w kryteriach lokalnych. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, które są objęte opieką zastępczą lub wychowuje je jeden rodzic. Jako pierwsi w naborze przyjmowani są również najmłodsi z rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność. Ponadto pierwszeństwo należy się też młodym mieszkańcom Bełchatowa i tym, którzy są w przedszkolnym wieku.

Na dalszym etapie procesu rekrutacyjnego liczą się kryteria lokalowe, a więc to czy oboje rodziców jest zatrudnionych, na podstawie jakiej umowy oraz czy uczą się w trybie dziennym. Na punkty dodatkowe w naborze mogą liczyć te maluchy, które nie mieszkają dalej niż 3 kilometry od wskazanego przez rodziców przedszkola do którego miałoby uczęszczać dziecko. Jeśli do danej placówki chodzi rodzeństwo kandydata, to również będzie w procesie rekrutacji uwzględnione.

Nabór do przedszkoli i podstawówek nie jest prostą czynnością

Proces rekrutacji wymaga przekazania dużej ilości informacji w dokumentach, które należy wypełnić i dostarczyć w odpowiednim czasie, którego nie zostało już zbyt wiele, bo środa, 17 marca jest ostatnim dniem naboru. Do tego czasu należy za pośrednictwem stron internetowych placówek przedszkolnych i szkolnych należy odnaleźć odpowiednie formularze, a następnie je prawidłowo wypełnić i dostarczyć do placówki.

Rekrutacja w przypadku klas pierwszych szkół podstawowych wygląda już nieco inaczej. Tutaj największy wpływ ma rejonizacja, która oznacza, że do danej podstawówki zostaną przyjęte dzieci, które mieszkają dość blisko. Ponadto bierze się też pod uwagę czy dziecko w danej placówce realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, czy do danej placówki uczęszcza rodzeństwo kandydującego, czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, którzy mogą i wspierają rodziców w opiece nad dziećmi.

Jeśli ilość wolnych miejsc na to pozwoli, to będzie możliwość kandydowania w naborze uzupełniającym.

Ponadto wnioskować o rekrutację dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni także opiekunowie dzieci, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w klasie „0” funkcjonującej na terenie danej placówki szkoły podstawowej.

Przedszkola i klasy „0” będą miały dostępną dodatkową rekrutację uzupełniającą, która ruszy z początkiem sierpnia, a dla klas pierwszych dodatkowy nabór ma się rozpocząć 8 czerwca, a zakończyć 26 sierpnia.

Tydzień po zakończeniu naboru czyli 24 marca ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji, a w dniach 25-29 marca rodzice będą mogli potwierdzić uczęszczanie ich dzieci do danej placówki. Z kolei 30 marca zostaną ogłoszone oficjalne listy uczniów z poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w wyniku przeprowadzonego naboru.

Przeczytaj także:

Zamknięte Komory Fermentacyjne w bełchatowskiej oczyszczalni

Aleksandra Gaworska z brązem w sztafecie 4×400 metrów (ZDJĘCIA)

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości