czwartek, 23 maja 2024

Miejscy radni znów będą obradować online

Udostępnij

Miejscy radni już po raz kolejny będą obradować online. Tym razem w trakcie XXXII Sesji Rady Miejskiej poddane pod głosowanie zostaną m.in. projekty dotyczące: wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, czy przejęcia od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zarządzania aleją Wyszyńskiego. Sesję zaplanowano na czwartek, 25 marca na godz. 10:00. Transmisję online będzie można śledzić tradycyjnie już w sieci.

Miejscy radni podejmą kolejne ważne decyzje

Po raz kolejny Sesja Rady Miejskiej Bełchatowa będzie odbywać się zdalnie. Przewodniczący Piotr Wysocki poprowadzi obrady z sali herbowej bełchatowskiego magistratu.

Już w trzecim punkcie XXXII Sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony raport Straży Miejskiej za 2020 rok. W tym druku uwaga jest w głównej mierze skupiona na działaniach strażników miejskich, ale nie tylko w codziennych czynnościach, ale też walce z pandemią koronawirusa. Straż Miejska w Bełchatowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego angażowała się w dostarczanie żywności, maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji, czy sprawdzanie ośrodków dla bezdomnych.

Miejscy radni pod głosowanie będą również poddawać projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Chodzi o dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych na dodatkowe patrole, która mają monitorować miejsca, które wymagają na terenie Bełchatowa szczególnej uwagi. Ponadto mundurowi w ramach tej pomocy finansowej mieliby wspierać inne służby w walce z pandemią koronawirusa, kontrolując osoby, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Piątym punktem XXXII Sesji Rady Miejskiej będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021. Chodzi tutaj głównie o zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, program kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, czy działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Miejscy radni w szóstym punkcie będą głosować projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Chodzi tutaj o wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w alei księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego przez bełchatowski magistrat  we współpracy z powiatem bełchatowskim.

Kolejny punkt XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, to rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Konkretnie chodzi tutaj o regulamin miejskiego lodowiska w związku z powstaniem tam rolkowiska (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Następne dwa podpunkty będą raportami dotyczącymi zadań z zakresu promocji, które zostały wykonane w ubiegłym roku oraz realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na 2020 rok. Ponadto będzie przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za miniony rok, a także z przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2017-2020.

Miejscy radni będą również poinformowani o możliwości wsparcia, jaką bełchatowianki i bełchatowianie mogą uzyskać w trackie trwającej pandemii koronawirusa oraz w zakresie realizacji szczepień. Najbardziej zaangażowane w te działania są: Wydział Spraw Społecznych, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W końcowym etapie XXXII Sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone projekty uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok. Potem będzie czas, aby miejscy radni dyskutowali w sprawach różnych, gdzie również padają bardzo często ciekawe propozycje i tematy.

Miejscy radni rozpoczną obrady w czwartek, 25 marca o godz. 10:00. Transmisję na żywo z sesji online będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej www.belchatow.esesja.pl.

Z kolei TUTAJ istnieje możliwość zapoznania się z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Przeczytaj także:

Bełchatowscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot połowy opłat za koncesję

Odrestaurowane stacje naprawy rowerów są gotowe do użytku

 

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości