środa, 22 maja 2024

Zlikwidują WORD-y w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie. Zniknie połowa stanowisk kierowniczych

Udostępnij

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim na pewno zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli radni podczas dzisiejszej (25 czerwca) sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Likwidacja WORD-ów jednocześnie włącza ośrodki w regionie do ośrodka ruchu drogowego w Łodzi. W związku z tym prawdopodobnie dojdzie m.in. redukcji etatów.

Jeden wielki WORD

Od 1 sierpnia w Łódzkiem będzie funkcjonował jeden duży Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z podległymi mu oddziałami terenowymi. Uchwała, nad którą pochylili się radni sejmiku, mówi dokładnie o „scaleniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego” poprzez likwidację trzech WORD-ów.

W związku z tym wszystkie zostaną włączone w strukturę WORD-u w Łodzi. Mimo że decyzja ta oznacza przejęcie nie tylko nieruchomości i sprzętu, ale także pracowników, planowane jest jednak „ograniczenie liczby kadry zarządzającej”. A to prawdopodobnie oznacza zwolnienia.

Radni mieli sporo wątpliwości dotyczących zgodności projektu uchwały z prawem, wpływu z podatków z poszczególnych ośrodków czy nowej organizacji kadrowej.  Konkretnych odpowiedzi na swoje pytania jednak nie dostali, słyszeli za to zapewnienia, że scalenie WORD-ów to dobre rozwiązanie, co mają udowadniać przeprowadzone analizy i audyty. Wiadomo też, że będzie jeden główny dyrektor WORD-u  oraz czterech zastępców.

Warto odbiec od ponurych skojarzeń dotyczących zagrożeń tego działania. Ta zmiana jest wprowadzana po to, by m.in. doszło do zmian personalnych. Chcemy zredukować mniej więcej o połowę stanowiska kierownicze. Lepsza organizacja pracy to sprawność zarządzania WORD-ami. Chcemy to usprawnić, by ten organizm dobrze działał i mieszkańcy mieli z tego pożytek. GRZEGORZ SCHREIBER, marszałek woj. łódzkiego

Minister za połączeniem WORD-ów

17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały i likwidacją WORD-ów, przeciwko było 12, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za był także Minister Infrastruktury, który swoją pozytywną opinię dla pomysłu przesłał 30 kwietnia.

Likwidacja WORD-ów w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim poprzez scalenie ich ma przede wszystkim usprawnić zarządzanie placówkami. Dzięki temu zabiegowi ma ono być „efektywniejsze, elastyczniejsze i racjonalniejsze”.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości