środa, 22 maja 2024

Kamery Red Light w Łodzi. Włączone kamery na 4. skrzyżowaniu

Udostępnij

System kamer przejazdu na czerwonym świetle Canard (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) rozwija się w Łodzi i w całym kraju. Pierwsze kamery Red Light w Łodzi włączono do systemu w listopadzie 2023 roku. W piątek, 19 kwietnia, system uruchomiono na ostatnim – na razie – czwartym skrzyżowaniu w Łodzi – rondzie Inwalidów na Widzewie. Kamer jest tu rekordowa liczba, a dokładnie ponad 20 kamer śledzi działania kierowców na trzech pasach jezdni w każdym kierunku.

Kilka miesięcy, tysiące wykroczeń

Pierwsze kamery Red Light w Łodzi zainstalowano na skrzyżowaniu alei Włókniarzy i ulicy Drewnowskiej 28 listopada 2023 roku. I choć wydawać się może, że same „żółte kamery” rejestrujące przejazd na czerwonym świetle są wystarczającym straszakiem na niepokornych kierowców, to statystyki mówią zupełnie coś innego. Na wspomnianym skrzyżowaniu każdego dnia kamery rejestrują średnio 20 kierowców przejeżdżających, gdy światła są już barwy czerwonej.

Drugie skrzyżowanie zostało objęte nadzorem kamer Red Light od 18 grudnia 2023 roku. Tym razem kamery zaczęły działać na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Obywatelską. Co ciekawe tutaj statystyka pokazuje, że kierowcy uczą się na błędach. W 2023 roku przejeżdżających na czerwonym było średnio ponad 70 kierowców dziennie. W 2024 roku liczba wykroczeń rejestrowanych przez kamery Red Light w Łodzi na tym skrzyżowaniu spadła do… 1 dziennie.

Trzecie skrzyżowanie z systemem kamer Red Light w Łodzi to Wł. Sikorskiego / al. Włókniarzy / ul. Zgierska. Już pierwsze tygodnie działania systemu na tym dużym skrzyżowaniu pokazały, że kierowcy ostrożniej jeżdżą po Łodzi, wiedząc, że kamery wyłapują tych przejeżdżających na czerwonym świetle. Średnia z pierwszych tygodni wyniosła 7 wykroczeń dziennie.

Kamery Red Light w Łodzi w ciągu trasy W-Z

W Łodzi kamery Red Light działały do kwietnia 2024 na skrzyżowaniach wzdłuż kierunku północ-południe. 19 kwietnia uruchomiono system tym razem na kierunku wschód-zachód. Kilkadziesiąt kamer systemu Red Light zawisło na rondzie Inwalidów na łódzkim Widzewie.

Kamery zostały włączone do systemu Canard dokładnie w południe, 19 kwietnia – mówi Wojciech Król, rzecznik Canard.

To czwarte skrzyżowanie, na którym działają kamery Red Light w Łodzi. Kamery sprawdzają czy kierowcy nie popełniają wykroczeń na każdym z trzech pasów wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej 713 (ulica Rokicińska) oraz wzdłuż alei Puszkina.

Dodatkowo kamery Red Light są zainstalowane również na pasach w miejscu przecięcia się jezdni z torowiskiem tramwajowym. Ciekawym zdaje się być jednak fakt, że nie obejmują swoim zasięgiem sposobu prowadzenia tramwajów przez motorniczych, co powoduje, że szczególnie na przecięciu pasów jezdni z torami tramwajowymi trzeba zachować szczególną ostrożność.

Jak działa system kamer Red Light

System kamer Red Light działa według bardzo dokładnie określonego algorytmu, który w skrócie można opisać w następujący sposób:

 1. Kierowca przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.
 2. Kamera Red Light wykonuje zdjęcie pojazdu.
 3. Zdjęcie wysyłane jest do centralnego systemu przetwarzania. Tutaj wyodrębniane są m.in. dane konieczne do ustalenia właściciela pojazdu.
 4. Główny Inspektor Transportu Drogowego pobiera z Centralnej Ewidencji Pojazdów dane właściciela pojazdu i wysyła do niego wezwanie do wskazania kierowcy.
 5. Właściciel pojazdu wypełnia jedno z trzech oświadczeń i odsyła je do GITD
  1. Przyznanie się do wykroczenia i przyjęcie/odmowę przyjęcia mandatu
  2. Wskazanie komu właściciel powierzył pojazd do kierowania lub używania w czasie popełnienia wykroczenia
  3. Brak wskazania osoby kierującej pojazdem i przyjęcie mandatu / odmowę przyjęcia mandatu za niewskazanie kierującego.
 6. Na podstawie oświadczenia od właściciela pojazdu sprawa kończona jest mandatem (za przejechanie na czerwonym świetle lub za niewskazanie kierowcy) lub kierowana jest do sądu.

Jak kamery Red Light zarejestrują wykroczenie

System rejestrujący kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle zbudowany jest z kamer obserwujących zarówno przód jak i tył pojazdu. Za moment popełnienia wykroczenia przyjmuje się przekroczenie przodem pojazdu linii warunkowego zatrzymania lub linii głównego sygnalizatora – w momencie, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Do ustalenia ewentualnego wykroczenia wykorzystywane są w tym systemie tylko dane z kamer. Kamery zapisują zarówno stan sygnalizatora (nadawane światło zielone – żółte – czerwone) jak i położenie pojazdu względem linii warunkowego zatrzymania i sygnalizatorów. Filmowe dowody wykroczenia są szyfrowane i zabezpieczane cyfrowym podpisem, a następnie wysyłane automatycznie do centralnego systemu obsługi wykroczeń.

Źródło: neurocar.pl

Statystyki: Kamery Red Light w Łodzi

Statystyki naruszeń przejazdu na czerwonym świetle od dnia uruchomienia (w nawiasie data włączenia kamer do systemu) do 12 marca 2024 roku.

 • aleja Włókniarzy – Drewnowska
  • 1 545 naruszeń (od 28 listopada 2023) – w tym 626 naruszeń w 2023 roku.
 • ul. Obywatelska – aleja Jana Pawła II
  • 1 001 naruszeń (od 18 grudnia 2023) – w tym 81 naruszeń w 2023 roku.
 • al. gen. Wł. Sikorskiego / al. Włókniarzy / ul. Zgierska

Kamery red light w łodzi

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości