Wielkanoc w 2020 roku jest nietypowa i w historii niepowtarzalna. W czasie pandemii koronawirusa nie mogliśmy zanieść pokarmów do kościoła, by poświęcił je ksiądz, modlitwę błogosławieństwa może nad święconką i innymi pokarmami odmówić sami. Będzie to zgodne z zaleceniami biskupów i kapłanów. 

Jak samemu poświęcić pokarmy

Na początek modlitwy głowa domu dziadek, ojciec lub po prostu najstarsza z rodu osoba powinna na stole zapalić świecę a następnie odmawiana jest modlitwa: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Domownicy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja

Po tym wstępie, ktoś z domowników odczytuje fragment Pisma Świętego z Ewangelii we Świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane”. (Mt 6, 31ab, 32b-33)

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego ojciec (najstarszy członek) rodziny mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim Zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Po zakończonym posiłku ojciec (najstarszy członek) rodziny kończy modlitwę słowami.

Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi spraw, aby zawsze trwało w nas Nowe Życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu na go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwa do wydrukowania

Stąd można pobrać treść modlitwy w postaci pliku PDF  do wydrukowania. Zwiera dwie różne wersje błogosławieństwa pokarmów. Modlitwa przygotowana przez Episkopat Polski. Do pobrania kopia pliku udostępnionego przez biskupów.

Błogosławieństwo pokarmu (PDF)