Zdjęcia: ks. Paweł Kłys / Archidiecezja Łódzka

Podczas Mszy świętej celebrowanej w łódzkiej bazylice archikatedralnej 1 maja wręczony został arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Kapituła medalu podjęła decyzję o uhonorowaniu łódzkiego metropolity w połowie kwietnia 2019 roku.

Medal Karskiego dla Grzegorza Rysia

Medal metropolicie łódzkiemu wręczyła najbliższa rodzina Jana Karskiego. Po zakończeniu uroczystości złożono kwiaty pod tablicą dedykowaną Karskiemu, która znajduje się w łódzkiej katedrze w bocznej kaplicy poświęconej Matce Bożej Różańcowej.

Laudację poprzedzającą wręczenie medalu Karskiego przygotował Waldemar Piasecki, a w jego imieniu wygłosił ją red. Michał Fajbusiewicz.

W tekście laudacji, która uzasadniała wybór arcybiskupa Grzegorza Rysia na laureata medalu 75-lecia misji Jana Karskiego czytamy:

Moja wiara każe mi mówi, że ludzkość popełniła drugi grzech pierworodny dopuszczając do zagłady. Ten, niech będzie prześladował ludzkość do końca świat. Prześladuje mnie i chcę, żeby tak pozostało. Zagładę stworzyli ludzie, trzeba to powiedzieć z bólem serca i przyznaniem się do winy, których Kościoły chrześcijańskie wychowały na swych nabożeństwach. Pierwszy komunikat dał w 1981 roku Jan Karski na międzynarodowej konferencji wyzwolicieli obozów koncentracyjnych w Waszyngtonie, drugi dał przed rokiem w Łodzi jej arcybiskup – Grzegorz Ryś. Można powiedzieć, że medal misji Karskiego – za tych niewiele słów arcybiskupowi Grzegorzowi godnie się należy, bo prawdy nie da się budować na samozadowoleniu i samousprawiedliwieniu.