sobota, 18 maja 2024

Chcesz dostać rentę? Zgłoś się do ZUS w Łodzi

Udostępnij

ZUS w Łodzi przypomina uczniom i studentom, by zgłosili kontynuację nauki. To ważne, jeśli chcą dalej otrzymywać rentę rodzinną.

Dla kogo renta

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia.

Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Do kiedy zgłoszenie

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października.

Muszą oddać

ZUS w Łodzi przypomina, że aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia.

Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i ZUS nadal będzie wypłacał niezmienioną kwotę, trzeba będzie zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości