środa, 22 maja 2024

Pierwsze trzynastki już wypłacone emerytom. Komu nie przysługuje?

Udostępnij

Już z końcem kwietnia trzynaste emerytury trafiają do emerytów, którzy wypłatę świadczeń mają ustaloną na początku maja. A ponieważ to dni wolne od pracy, ZUS postanowił wypłacić trzynastkę wcześniej. W Łódzkiem trzynasta emerytura przysługuje ponad 566 tysiącom emerytów. Każda z tych osób dostanie po 1.100 tys. zł.

Trzynasta emerytura: Kto nie dostanie?

Jednorazowa wypłata przysługuje tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 roku będą miały ustalone prawo do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, rent socjalnych, rent rodzinnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Jednak, trzynasta emerytura  przysługuje tylko w przypadku pobierania tego świadczenia. Nie otrzymają jej więc osoby, które miały zawieszone prawo np. do emerytury z uwagi na osiąganie zarobków przekraczających progi albo osoby, które jedynie ustaliły prawo do emerytury, ale dalej pracują.

Trzynastka bez potrąceń komorniczych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami, by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych.

Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie, nie będą podlegały zajęciom komorniczym. MONIKA KIEŁCZYŃSKA, regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest przez ZUS z urzędu. A to oznacza, że ubezpieczeni nie muszą składać o nie wniosków.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości