wtorek, 23 lipca 2024

Policja w Łodzi. Ślubowanie 62 nowych policjantów. Jak zostać mundurowym?

Udostępnij

Policja-lodz
Policja8-lodz
Policja7-lodz
Policja6-lodz
Policja5-lodz
Policja4-lodz
Policja2-lodz

Policja w Łodzi i regionie zyskała nowych funkcjonariuszy. 55 mężczyzn oraz 7 kobiet, którzy jeszcze w marcu rozpoczną służbę w komendach, złożyło ślubowanie. Było to pierwsze przyjęcie nowych mundurowych w 2019 roku. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał komendant wojewódzki policji w Łodzi, insp. Andrzej Łapiński.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Jak zostać policjantem?

Tuż po złożeniu dokumentów i ich ocenie, przyszły policjant zapraszany jest na rozmowę wstępną. Rozmowa ta nie ma jednak charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny. Kandydat dowiaduje się, jakie etapy rekrutacji do policji są przed nim. Następnie, musi zdać test wiedzy, który składa się z 40 pytań losowo wybranych przez komputer. Pytania dotyczą wiedzy z zakresu: funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Kolejny etap rekrutacji to test sprawności fizycznej. Osoba, która chce zostać policjantem, staje przed torem przeszkód. Powinna go pokonać w czasie nieprzekraczającym 1 min 41 s. Następnie, musi zaliczyć test psychologiczny, który bada jego predyspozycje osobowościowe do służby w policji, a więc: odporność na stres, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Taki test składa się z 298 pytań, jest wykonywany na komputerze a po nim następuje rozmowa z psychologiem.

Jednym z ostatnich etapów kwalifikacji do policji jest rozmowa z komisją, która oceni m.in. umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi i społeczną postawę wobec ludzi. Na koniec już tylko ocena stanu zdrowia przez poszczególnych lekarzy specjalistów i tzw. postępowanie sprawdzające, które oceni czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Policja w Łodzi i regionie ma nowych policjantów

Teraz  przed nowymi policjantami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej.

Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, będą pełnić  służby patrolowe. A po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej, gdzie będą pełnić służbę w swoich powiatach.

0
POLICJANTÓW
0
MĘŻCZYZN
0
KOBIET

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P