Mieszkańców Łodzi czeka podwyżka cen śmieci. Stawka za odbiór odpadów wzrośnie do 24 złotych. To jednak nie jedyna zmiana. Od grudnia segregacja śmieci będzie obowiązkowa, a za jej brak – kary.

Odpowiedzialność zbiorowa

Obowiązek segregacji odpadów wejdzie w życie 1 grudnia. Przepis ten dotyczy nie tylko Łodzi, ale całego kraju i wynika wprost ze zmian w prawie dotyczącym odbioru odpadów. W związku z tym, że nie będzie już podziału na odpady zmieszane i segregowane, wprowadzona zostanie jedna stawka za odbiór odpadów. A ta na jednego mieszkańca wynosi 24 złote.

Jeżeli dana nieruchomość nie zostanie wyposażona w odpowiedni pojemnik lub nie będzie właściwie przeprowadzona segregacja odpadów,  firmy odpadowe będę przekazywały taką informację do Urzędu Miasta Łodzi, a następnie Urząd w drodze decyzji podwyższy stawkę do 48 zł. Taką karę przewidział ustawodawca, do czterokrotności danej stawki.

uprzedza MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA, łódzka radna i niebawem wiceprezydent Łodzi

A to oznacza jednocześnie, że będzie funkcjonować odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli na przykład w bloku spółdzielczym jedna osoba nie będzie segregować odpadów, karą może zostać obarczona cała nieruchomość.

Podwyżka cen śmieci w Łodzi

Łódzki magistrat rozpoczął właśnie akcję informującą o zmianach. Do mieszkańców trafi m.in. 200 tysięcy ulotek.

Z tego systemu będą wyłączone nieruchomości niezamieszkałe, czyli przedsiębiorcy, firmy, spółki, szkoły i budynki nieruchomości wolnostojących odpowiadających za siebie.

mówi EWA JASIŃSKA, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

Właściciele takich nieruchomości mają natomiast obowiązek zawrzeć umowę z daną firmą, mającą pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Można je znaleźć na stronie internetowej BIP-u w rejestrze działalności regulowanej. Zgłaszają to następnie do Urzędu, który sprawdza konkretną firmę.

Z systemu wyłączone są także Rodzinne Ogrody Działkowe, ponieważ zaliczono je do zabudowy niezamieszkałej. Dla Letniskowych Ogrodów Działkowych ustalono ryczał w wysokości 106 zł. Bez zmian pozostają natomiast umowy na odbiór odpadów medycznych lub poprodukcyjnych.