sobota, 18 maja 2024

Opłaty za śmieci w Łodzi wzrosną, ale od grudnia będzie tylko jedna stawka

Udostępnij

Opłaty za śmieci w Łodzi wzrosną od grudnia. Miasto tłumaczy, że podwyżka jest konieczna, ponieważ rosną koszty systemu zagospodarowania odpadami. A obecne stawki, czyli 13 złotych i 22, tych kosztów nie pokrywają.

Wyższe opłaty za śmieci

Firmy, które przystąpiły do przetargu na gospodarkę odpadami, zaoferowały ceny przekraczające szacunki miasta. Dlatego, zdaniem Tomasza Treli wiceprezydenta Łodzi, stawka za śmieci musi wzrosnąć.

Miasto na śmieciach nie może zarobić nawet złotówki, ale nie powinno też dokładać. Ustawa nakazuje tak ustalić stawki opłat za śmieci, by dokładnie pokryły wszystkie koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Te koszty to: odbiór śmieci, ich zagospodarowanie, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja leków i rtęciowych termometrów, wymiana koszy na śmieci.

mówi TOMASZ TRELA

Według  wyliczeń miasta, stawka musi wzrosnąć do 24 złotych od osoby, by system nie generował kosztów. Nie będzie już jednak podziału stawek na segregowane i zmieszane. Ustawa nakazuje segregować śmieci wszystkim, dlatego opłata będzie jedna.

Gdy ktoś odmówi segregacji śmieci, zapłaci karę wynikającą z ustawy, czyli dwukrotność opłaty śmieciowej, a to 48 złotych.

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości