czwartek, 23 maja 2024

Zabytkowy kościół w Mileszkach zostanie odbudowany

Udostępnij

5 milionów złotych przeznaczył zarząd województwa łódzkiego na renowację 65 zabytków w Łódzkiem. Dzięki wsparciu finansowemu województwa także kościół w Mileszkach wreszcie odzyska szansę na odbudowę. Tej nie udało się rozpoczął od 2015 roku.

Kościół w Mileszkach zostanie rozebrany

W piątek 3 lipca marszałek województwa łódzkiego poinformował o przekazaniu pieniędzy. Na razie rozdzielono kwotę 4 milionów złotych z tegorocznej puli. Pieniądze przekazane przez zarząd województwa łódzkiego pozwolą na początek na przeprowadzenie konserwatorskiej rozbiórki zgliszczy kościoła w Mileszkach, który spłonął 31 sierpnia 2015 roku.

Z wojewódzkiej dotacji 75 tysięcy złotych zostanie przeznaczone właśnie na ten cel. Kolejnym krokiem zmierzającym do odbudowy kościoła będą prace archeologiczne, które mają być przeprowadzone jesienią 2020 roku.

Oczekuję z tęsknotą, że wreszcie ten obiekt zostanie odbudowany, bo będzie to dokładna rekonstrukcja tego kościoła, który spłonął. Jednocześnie jesteśmy na tyle małą wspólnotą, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, dlatego każde wsparcie i ze strony województwa, ale też ze strony ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, jest dla nas bardzo dużą pomocą. ks. ROMAN KURZDYM
proboszcz parafii pw. św. Doroty w Mileszkach

Jeżeli konserwatorską rozbiórkę kościoła w Mileszkach uda się przeprowadzić bez większych przeszkód, a prace archeologiczne nie przedłużą się zbytnio, to jest szansa, że odbudowa kościoła rozpocznie się wiosną 2021 roku.

Kościoły, pałace, dworki a nawet parowozownie

Dofinansowanie, które przekazuje zarząd województwa łódzkiego to efekt rozstrzygnięcia konkursu na renowację zabytków

W tym roku samorząd województwa łódzkiego na ratowanie zabytków przeznaczył pięć milionów złotych. Wiem, że to kropla w morzu potrzeb, ale myślę, że każdy grosz i każda złotówka jest impulsem do dalszego działania i dalszego zbierania pieniędzy potrzebnych na odbudowę i renowację zabytków. Tych obiektów jest bardzo dużo. To są kościoły, pałace, dworki, parowozownie, muzea. GRZEGORZ SCHREIBER, Marszałek Województwa Łódzkiego

Dofinansowania dla poszczególnych zabytków były w kwotach od 4,5 do 75 tysięcy złotych. Najwięcej z kwoty 4 milionów w tym roku przeznaczono właśnie na zabytkowy kościół w Mileszkach i dwa inne, zabytkowe obiekty.

Wśród pozostałych beneficjentów są m.in.: sanktuarium w Łagiewnikach, w którym kontynuowany będzie remont elewacji (dotacja 75 tys. zł) i Muzeum Herbsta w Łodzi, gdzie odrestaurowane zostaną Sala Balowa i Jadalnia (dotacja 75 tys. zł).

Pożar kościoła w mileszkach

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości