piątek, 19 lipca 2024

Wojsko wezwało rezerwistów na ćwiczenia. MON chce podwoić liczbę żołnierzy. Kto dostanie wezwanie?

Udostępnij

Ćwiczenia rezerwistów są jednym z głównych założeń planu Ministerstwa Obrony Narodowej, który zakłada przeszkolenie do 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Resort chce podwoić w tym roku liczbę żołnierzy rezerwy pasywnej i rezerwy aktywnej, czyli pełniącej służbę. Jedno z planowanych ćwiczeń odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Ćwiczenia rezerwistów. Kto dostanie wezwanie?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej w 2024 roku resort chce nie tylko przeszkolić do 200 tys. żołnierzy rezerwy, ale i nadal zwiększać liczbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten rodzaj wojska ma wzrosnąć do 41 tysięcy żołnierzy. Liczba ta nie jest jednak ostateczna, a konkretne dane nie będą ujawnione – zapisano w rozporządzeniu.

To ambitne plany, których celem jest zapewnienie odpowiednio wysokich kwalifikacji i gotowości bojowej potencjalnych sił zbrojnych, które mogą być zmobilizowane, gdy zajdzie taka potrzeba. Mówiąc wprost – każdy rodzaj wojska polskiego ma być gotowy do obrony kraju.

W tym mają pomóc ćwiczenia rezerwistów – pasywnych i aktywnych. Pasywna rezerwa to żołnierze, którzy przeszli szkolenie i złożyli przysięgę, ale na co dzień nie pełnią służby. Aktywna rezerwa to żołnierze w czynnej służbie.

Są jednak osoby wykonujące konkretne zawody, którzy – mimo braku przysięgi i wcześniejszego przeszkolenia – mogą dostać wezwanie na ćwiczenia rezerwistów. To grupa licząca około 3 tysięcy osób. Z otrzymaniem wezwania powinni liczyć się przedstawiciele zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich, lotniczych, ale także informatycy, psychologowie, nawigatorzy, teleinformatycy czy tłumacze. A to oznacza, że niektórzy po raz pierwszy włożą mundur.

Ćwiczenia rezerwistów w bazie w łasku.

Ćwiczenia rezerwistów mogą być jednodniowe, ale także krótkotrwałe, czyli trwające nieprzerwanie do 30 dni czy długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni – lub rotacyjne. Czas takich ćwiczeń ustalany jest indywidualnie dla każdej powołanej grupy rezerwy. Jedno ze szkoleń „krótkotrwałych” odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Rezerwiści przeszli szkolenie ogólnowojskowe.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności żołnierzy rezerwy w wykonywaniu zadań, które wynikają z przewidzianych dla nich stanowisk, w przypadku powołania ich do służby – wyjaśnia biuro prasowe 32. BLT w Łasku.

Wezwani do bazy w Łasku rezerwiści na początek dostali mundury, następnie przeszli wstępne szkolenia i przydzielono ich do zajęć programowych. Ćwiczenia rezerwistów to m.in. zajęcia z musztry, taktyki, pierwszej pomocy, topografii i obrony przed bronią masowego rażenia. Rezerwiści zapoznali się z zasadami survivalu i przeszli szkolenie strzeleckie.

Ćwiczenia rezerwistów w bazie w łasku.

Niewielu nowych „terytorialsów” i „dobrowolsów”

W nowym rozporządzeniu MON zapisano także cele na 2024 rok dla Wojsk Obrony Terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Liczba terytorialsów w tym roku ma zwiększyć się do 41 tysięcy, przy czym liczebność tego rodzaju wojsk dziś wynosi około 40 tysięcy.

Tymczasem, najnowszy rodzaj polskich sił, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, będzie mogła w tym roku powołać około 35 tys. osób.

 

Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P