niedziela, 21 lipca 2024

Kara za nieprzeprowadzenie aborcji w Pabianicach. Szpital odwołuje się od decyzji NFZ

Udostępnij

Pabianickie Centrum Medyczne odwołało się od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, który szpitalowi wymierzył karę finansową w wysokości ponad pół miliona złotych. Miała to być kara za nieprzeprowadzenie aborcji.

Kara za nieprzeprowadzenie aborcji

W 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę na oddziale ginekologiczno-położniczym Pabianickiego Centrum Medycznego. O przebiegu i wynikach kontroli w pabianickim szpitalu poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Postępowanie dotyczyło realizacji i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentce i zakończyło się nałożeniem kary umownej. NFZ nałożył na PCM karę 550 tysięcy złotych za nieprzeprowadzenie aborcji.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie zgadza się z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez NFZ i nałożoną karą w wysokości 550 tys. zł. Szpital nie odmówił pacjentce prawa do wykonania aborcji, wskazał jedynie, że konieczne jest przedłożenie przez pacjentkę ostatecznych wyników diagnostycznych

oświadczenie Pabianickiego Centrum Medycznego

Jednocześnie szpital zapowiedział, że sprawę przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia skieruje do sądu. Szpital przekaże też do NFZ swoje zastrzeżenia do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Przedstawiciele szpitala zaprzeczają też doniesieniom, że nieprzeprowadzenie aborcji było skutkiem tego, że lekarze powołali się na klauzulę sumienia.

Żaden z lekarzy oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala nie stosował w tym czasie ani nie stosuje obecnie tzw. klauzuli sumienia. Żadnej pacjentce nie odmówiono hospitalizacji i udzielenia świadczenia gwarantowanego polegającego na terminacji ciąży w uzasadnionych prawnie i medycznie przypadkach.

 Patrycja Socha, rzecznik PCM

Przedstawiciele Pabianickiego Centrum Medycznego zapewniają też, że nikt pacjentce nie odmówił udzielenia świadczeń medycznych. Personel miał kompleksowo opiekować się pacjentką.

Jeszcze dwa postępowania

Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że kara za nieprzeprowadzenie aborcji może zostać nałożona na kolejne szpitale.

W NFZ są jeszcze dwie inne kontrole domniemanej odmowy aborcji. Obawiam się, że tam też nałożenie kary za nieprzeprowadzenie aborcji będzie zasadne.

Izabela Leszczyna, minister zdrowia

Minister na zwołanej w poniedziałek 17 czerwca konferencji przypominała, że placówki medyczne mają obowiązek tak zorganizować pracę, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg aborcji. Bo zgodnie z nowelizacją rozporządzenia1Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 15 maja 2024 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych „gdy zakończenie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa, jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży”.

To samo rozporządzenie wprowadza karę umowną za naruszenie wprowadzonego zobowiązania. Kara za nieprzeprowadzenie aborcji wyniesie 2% wartości kontraktu. W skrajnych sytuacjach NFZ może też rozwiązać umowę z placówką medyczną.

Przypisy
Komentarze Facebook
REKLAMA

Czytaj więcej

Wiadomości

Nie możesz kopiować zawartości tej strony. Wszystkie prezentowane treści podlegają ochronie prawa autorskiego, a ich właścicielem jest wydawca Wiadomosci-Lodz.pl

P