Łódzka policja ma 46 nowych funkcjonariuszy. We wtorek (10 września) złożyli ślubowanie i po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach łódzkiego garnizonu.To już czwarte przyjęcie do służby w tym roku.

Rotę ślubowania wypowiedziało 46 funkcjonariuszy, w tym 38 policjantów i 8 policjantek.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Łódzka policja przez cały rok przyjmuje do służby. Kandydaci muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.