Rejestr najgroźniejszych sprawców przestępstw na tle seksualnym zawiera dziś prawie tysiąc nazwisk. Każdego miesiąca jest aktualizowany o kolejne osoby, które krzywdziły swoje ofiary, zmuszając do kontaktu fizycznego ze szczególnym okrucieństwem. Gwałciciele i pedofile z Łódzkiego również są w rejestrze. Ich nazwisk jest kilkadziesiąt.

Gwałciciele i pedofile z Łódzkiego. Kim są? Gdzie przebywają?

Na początek kilka faktów. Rejestr przestępców seksualnych powstał na mocy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z maja 2016 roku. To ogólnodostępna baza danych, z informacjami o najgroźniejszych sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Rejestr zawiera przede wszystkim dane osób, które dopuściły się gwałtów na dzieciach i gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

Kliknięcie wyświetla duże zdjęcia z opisami

O tym, który przestępca seksualny znajdzie się w rejestrze, decydują wyłącznie przepisy ustawy i sądy. Z publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym skorzystać może każdy. Rejestr gwałcicieli i pedofilów dostępny jest w internecie za darmo.

Dane, które tam umieszczono to imiona i nazwisko przestępcy, miejsce i data jego urodzenia oraz miejscowość, w której obecnie przebywa. Dodatkowo, załączone jest zdjęcie takiej osoby. Wśród przestępców z całego kraju są także pedofile z Łódzkiego. Znalezienie ich w bazie zajęło nam jednak kilka godzin. Z ostatnich danych (12 maja) w rejestrze znajdują się nazwiska 51 gwałcicieli i pedofilów z Łódzkiego. Wśród nich są dwie kobiety.

Tajny rejestr przestępców seksualnych dla wybranych

Nie do wszystkich danych zwykły użytkownik ma jednak dostęp. Część rejestru została utajniona. Dostęp mają do niej wyłącznie instytucje i placówki wskazane w ustawie. Sądy, prokuratury, policja i inne uprawnione służby oraz organy mogą skorzystać z  utajnionego rejestru na przykład wtedy, gdy prowadzą postępowanie.

Natomiast, są osoby, które mają obowiązek to zrobić i to pod groźbą kary. Mowa o pracodawcach i organizatorach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi. Takie osoby muszą sprawdzać w rejestrze dane osoby, którą planują zatrudnić lub dopuścić do działalności. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższą niż tysiąc złotych.