Łódzki Rower Publiczny. Wyższa cena za wypożyczenie i wirtualne stacje

Łódzki Rower Publiczny wraca 2 kwietnia. Urząd Miasta Łodzi wybrał firmę, która będzie operatorem rowerów w najbliższym sezonie. W mieście będzie 120 punktów ze stacjami, a łodzianie będą korzystać z 1.200 rowerów. Umowa opiewa na 7,5 miliona złotych.